Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%50
Themis - Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri (Ciltli) %50 ind

Themis - Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri (Ciltli)

Liste Fiyatı : 32,50TL
İndirimli Fiyat : 16,25TL
Kazancınız : 16,25TL
Taksitli fiyat : 5 x 3,43TL
Havale/EFT ile : 15,93TL
Themis - Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri (Ciltli)
Themis - Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri (Ciltli)
Kuram Kitap
16.25

1. KISIM TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI

I. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER

MERKEZDEN YÖNETİM VE YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ
A. KAVRAM 
B. MERKEZDEN YÖNETİM
1. Genel Olarak 
2. Merkezden Yönetimin Özellikleri
3. Merkezden Yönetimin Faydaları
4. Merkezden Yönetimin Sakıncaları
5. Yetki Genişliği
C. YERİNDEN YÖNETİM 
1. Genel olarak 
2. Türleri
3. Yerinden yönetimin özellikleri 
4. Yerinden Yönetimin Faydaları 
5. Yerinden Yönetimin Sakıncaları

II. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ
A. GENEL OLARAK 
B. HİYERARŞİ 
1. Kavram
2. Hiyerarşik makamlar 
3. Hiyerarşi Gücünün Kapsamı
C. İDARİ VESAYET
1. Kavram
2. İdari vesayet – medeni vesayet ayrımı
3. İdari vesayetin özellikleri 
4. İdari vesayet makamları 
5. İdari vesayetin kapsamı 

D. HİYERARŞİ İLE İDARİ VESAYETİN KARŞILAŞTIRILMASI


III. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ
A. KAVRAM
b. Kamu Tüzel Kişiliğini Belirlemede Kullanılan Ölçütler
1. Kanunla veya Kanunun Açıkça Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kurulması
2. Devlet Tarafından ve Kamu Gücüne Dayanılarak Kurulması
3. Kamusal Yetki ve Ayrıcalıklarla Donatılması
4. Amacın “Kamu Yararı”, Faaliyetin Konusunun “Kamu Hizmeti” Olması
5. Kendi Varlıklarına Son Verememesi ve Statülerinde Değişiklik Yapamaması
6. Mallarının Statüsü ve Gelirleri
7. Personelin Statüsü

II. BÖLÜM: MERKEZDEN YÖNETİM

BİRİNCİ ALT BÖLÜM: MERKEZİ İDARENİN BAŞKENT TEŞKİLATI

I. CUMHURBAŞKANI
A. CUMHURBAŞKANININ SEÇİMİ
1. Genel Olarak
2. Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları
3. Aday Gösterilme 
4. Adayların Görevden Ayrılması ve Göreve Dönmesi
5. Adaylara Yardım
6. Cumhurbaşkanı Seçim Sistemi ve Uygulaması
7. Cumhurbaşkanı Seçiminin Geri Bırakılması
B. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
1. Yasamaya İlişkin Görev ve Yetkileri
2.Yürütmeye İlişkin Görev ve Yetkileri
3. Yargıya İlişkin Görev ve Yetkileri
C. CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞU
1. Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumsuzluğu
2. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumsuzluğu
3. Cumhurbaşkanının Hukuki Sorumsuzluğu
D. CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET
E. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
2. Devlet Denetleme Kurulu
II. BAKANLAR KURULU
A. BAKANLAR KURULUNUN OLUŞUMU
B. BAKANLAR KURULUNUN GÖREVE BAŞLAMASI VE GÜVENOYU
1. Göreve Başlaması
2. Güvenoyu

C. BAKANLAR KURULUNUN GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 
III. BAŞBAKANLIK
A. GENEL OLARAK
B. BAŞBAKAN
C. BAŞBAKAN YARDIMCISI
IV. BAKANLIKLAR
A. GENEL OLARAK
B. BAKAN
1. Genel Olarak
2. Bakanın İdari Nitelikteki Görev ve Yetkileri
3. Bakanların Sorumlulukları
C. BAKANLIK TEŞKİLATI
1. Bakan Yardımcılığı
2. Müsteşar 
3. Bakanlık Birimleri 
V. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
A. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
B. YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA
1. Oluşumu 
2. Görevleri
3. Toplantıları ve Kararları
VI. MERKEZDEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR
A. GENEL OLARAK
B. MİLLÎ GÜVENLİK KURULU
1. Milli Güvenlik Kavramı
2. Milli Güvenlik Kurulunun Dünü
3. Milli Güvenlik Kurulunun Yapısı
4. Milli Güvenlik Kurulunun Görevleri
5. Milli Güvenlik Kurulunun Çalışma Usulü
6. Milli Güvenlik Kurulunun Kararlarının Bakanlar Kurulunca Değerlendirilmesi
7. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
C. DANIŞTAY
1. Danıştay’ın Konumu ve İdari Görevleri
2. Danıştay Kararlarının Türü ve Özellikleri
3. Danıştay’ın İdari Görevlerini Yerine Getiren Örgütler
4. Danıştay’ın Personeli
D. SAYIŞTAY
1. Genel Olarak
2. Sayıştay’ın “Yargı Organı” Olup Olmadığı Konusunda Anayasa
Mahkemesinin İki Farklı Kararı
3. Sayıştay’ın Görevleri    

4. Sayıştay’ın Yetkileri
5. Sayıştay’ın Denetim Görevi
6. 5018 sayılı Kanuna Göre Bütçe Süreci ve Bu Süreçte Sayıştay’ın Rolü
7. Sayıştay’ın Yargılama Usulü
8. Sayıştay’ın Organları
9. Sayıştay Görevlileri
E. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
1. Genel Olarak 
2. Konseyin Görev ve Yetkileri 
3. Konseyin Yapısı ve Toplantıları 
   

 İKİNCİ ALT BÖLÜM: MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI

I. KAVRAM
II. İL GENEL İDARESİ
A. KURULMASI, KALDIRILMASI VE ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
B. İL İDARESİNİN BÖLÜMLERİ
1. Vali 
2. İl İdare Şube Başkanı (=İl Müdürü)
3. İl İdare Kurulu
III. İLÇE İDARESİ
A. KURULMASI, KALDIRILMASI VE ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
B. İLÇE İDARESİNİN BÖLÜMLERİ 
1. Kaymakam 
2. İlçe İdare Şube Başkanı (=İlçe Müdürü)
3. İlçe İdare Kurulu
IV. BÖLGE TEŞKİLATI
A. BÖLGE VALİLİĞİ
B. OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ
C. 3046 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BÖLGESEL KURULUŞLAR

III. BÖLÜM: YERİNDEN YÖNETİM

BİRİNCİ ALT BÖLÜM: MAHALLİ İDARELER

I. KAVRAM
II. İL ÖZEL İDARESİ
A. TANIMI VE KURULUŞU
B. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
C. İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI 
D. İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
1. İl Genel Meclisi
2. İl Encümeni

3. Vali
E. İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI 
F. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI VE PERSONELİ
G. İL ÖZEL İDARESİNİN DENETİMİ
H. İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNİN AKSAMASI
I. İL ÖZEL İDARESİNİN GELİRLERİ
İ. BORÇLANMA VE İKTİSADİ GİRİŞİMLER 
J. İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ VE KESİNHESAP 
III. BELEDİYE İDARESİ
A. TANIMI VE KURULUŞU 
B. BELEDİYE SINIRLARI 
1. Sınırların Tespiti ve Kesinleşmesi
2. Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü
C. BELDE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
D. BİRLEŞME VE KATILMA
E. AYRILMA YOLUYLA BELEDİYE KURULMASI
F. TÜZELKİŞİLİĞİN SONA ERDİRİLMESİ 
G. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
H. BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI 
I. BELEDİYENİN ORGANLARI
1. Belediye Meclisi 
2. Belediye Encümeni 
3. Belediye Başkanı
İ. BELEDİYE ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI 
J. BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ 
K. BELEDİYELERİN DENETİMİ
L. HİZMETLERDE AKSAMA
M. BELEDİYENİN GELİRLERİ
N. BORÇLANMA VE İKTİSADİ GİRİŞİMLER
O. BELEDİYE BÜTÇESİ VE KESİNHESAP 
Ö. MAHALLE İDARESİ
1. Tanımı ve Kuruluşu
2. Görevleri 
3. Organları
4. Mali Kaynakları 
IV. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
A. TANIMI, KURULUŞU VE SINIRLARI 
B. GÖREV VE YETKİLERİ 
1. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri
2. Büyükşehir İlçe Belediyesinin Görev ve Yetkileri 

3. Büyükşehir Belediyesinin, İlçe Belediyesinin İşlemleri Üzerindeki
Denetim Yetkisi
C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI 
1. Büyükşehir Belediye Meclisi 
2. Büyükşehir Belediye Encümeni
3. Büyükşehir Belediye Başkanı 
D. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLATI VE PERSONELİ
E. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GELİRLERİ 
F. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜTÇESİ 
G. ŞİRKET KURULMASI
H. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ İLE DİĞER BELEDİYELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
V. KÖY İDARESİ
A. TANIMI
B. KURULMASI VE KALDIRILMASI 
C. GÖREV VE YETKİLERİ 
1. Görevleri 
2. Yetkileri 
D. KÖYÜN ORGANLARI
1. Köy Derneği
2. Köy İhtiyar Meclisi
3.Köy Muhtarı
E. KÖY PERSONELİ
1. Genel Olarak 
2. Köy Korucuları
F. KÖY BÜTÇESİ VE GELİRLERİ 
1. Köy Bütçesi 
2. Köy Gelirleri 
VI. MAHALLİ İDARE BİRLİĞİ
A. GENEL OLARAK 
B. KURULUŞU
C. BİRLİĞİN ORGANLARI 
1. Birlik Meclisi 
2. Birlik Encümeni
3. Birlik Başkanı 
D. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ
E. ÜLKE DÜZEYİNDE BİRLİK KURULMASI 
      

İKİNCİALT BÖLÜM: HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI

I. GENEL OLARAK
II. KAMU İDARELERİ İLE KAMU KURUMLARININ BELLİ BAŞLI FARKLARI
A. KURULUŞLARI AÇISINDAN
B. FAALİYETLERİ AÇISINDAN

C. ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANLARI AÇISINDAN
III. KAMU KURUMLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
A. KANUNLA YA DA KANUNUN VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK KURULMA 
B. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİNE SAHİP OLMA
C. ÖZERKLİĞE SAHİP OLMA
D. VESAYET DENETİMİNE TABİ OLMA
E. AYRI BİR MALVARLIĞINA VE BÜTÇEYE SAHİP OLMA
F. TÂBİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM
IV. KAMU KURUMLARININ TÜRLERİ
A. FAALİYET ALANLARI AÇISINDAN 
B. YÖNETİM BİÇİMLERİ AÇISINDAN 
V. FAALİYET KONULARI AÇISINDAN KAMU KURUMLARI
A. İDARİ KAMU KURUMLARI
1. Genel Olarak 
2. Faaliyet Konuları 
3. Teşkilatı ve Personeli 
4. Bütçesi ve Malvarlığı
B. İKTİSADİ KAMU KURUMLARI
1. Genel Olarak
2. Türleri
3. Özellikleri 
4. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi ve Raporlanması
5. Organları ve Personeli 
C. SOSYAL KAMU KURUMLARI
1. Genel Olarak 
2. Özellikleri 
D. BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI
1. Genel Olarak
2. Özellikleri 
VI. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
A. GENEL OLARAK
B. ÖZELLİKLERİ
1. Kamu Kurumu Niteliğinde Olma 
2. Kanunla Kurulma 
3. Organlarının Kendi Üyeleri Tarafından Seçilmesi 
4. Zorunlu Üyelik Esasına Dayanma 
5. Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyette Bulunamaması
6. Özerk Bütçeli Olma 
VII. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 
A. GENEL OLARAK
B. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İKİ TEMEL ÖZELLİĞİ
1. Bağımsızlık

2. Regülasyon
C. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER
1. Genel Olarak
2. Türkiye’de Bağımsız İdari Otoritelerin Özellikleri
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda
Yer Alan Bağımsız İdari Otoriteler
V. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI
A. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) KALKINMA İDARESİ
B. 642 SAYILI KHK İLE OLUŞTURULAN BÖLGE KALKINMA İDARELERİ
C. KALKINMA AJANSLARI
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI SORULARI

2. KISIM KAMU GÖREVLİLERİ

I. BÖLÜM: KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI
II. 657 SAYILI KANUNA GÖRE KAMU GÖREVLİSİ TÜRLERİ
A. MEMURLAR
B. SÖZLEŞMELİ PERSONEL
C. İŞÇİLER
III. MEMUR TANIMLAMALARI VE MEMURLUĞUN ÖZELLİKLERİ
A. MEVZUATIMIZDA MEMUR TANIMLARI 
1. 1982 Anayasasına Göre Memur
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Memur
3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Memur
B. MEMURLUĞUN ÖZELLİKLERİ 
IV. MEMURLUK MESLEĞİ
A. GENEL OLARAK
B. MEMURLUK MESLEĞİNİN İLKELERİ
1. Liyakat
2. Kariyer 
3. Sınıflandırma

II. BÖLÜM: MEMURLUĞA GİRİŞ, GÖREVE BAŞLAMA VE MEMURLARIN İLERLEMESİ

I. MEMURLUĞA GİRİŞ
A. MEMURLUĞA GİRİŞE İLİŞKİN TEMEL İLKELER
B. MEMURLUĞA GİRİŞTE ARANAN KOŞULLAR
1. Genel Koşullar
2. Özel Koşullar
C. MEMURLUK İHTİYACININ SAPTANMASI VE DUYURULMASI
D. SINAV VE MEMUR İHTİYACININ KARŞILANMASI

E. SINAVLARA İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK
1. Genel Olarak
2. KPSS’nin Usul ve Esasları
3. KPSS Duyurusu
4. KPSS’nin Yapılması ve KPSS Sonuçlarının Geçerlilik Süresi
II. GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA
III. ADAYLIK VE ADAYLIK SONUNDA ASLİ MEMURLUĞA ATANMA
IV. İSTİSNAİ MEMURLUK
V. MEMURLARIN İLERLEMELERİ
A. KADEME İLERLEMESİ 
B. DERECE YÜKSELMESİ 
1. Genel Olarak
2. Özel Olarak İlk Dört Dereceye Yükselme
VI. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ VE ÖZLÜK DOSYASI
VII. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

III. BÖLÜM: MEMURLARIN TÂBİ OLDUĞU HUKUKSAL REJİM

I. MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TÂBİ OLDUĞU YASAKLAR
A. MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Sadakat Yükümlülüğü, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık
2. Davranış ve İşbirliği
3. Amir Olmanın Gereklerini Yerine Getirme
4. Hiyerarşik Üste Bağlılık ve İtaat 
5. Dikkat ve Özen Gösterme
6. Verdiği Zararları Giderme
7. Mal Bildirimi
8. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme
9. Hizmeti Kişisel Olarak ve Kesintisiz Bir Biçimde Yürütme
10. Kıyafet Yükümlülüğü
B. MEMURLARIN TÂBİ OLDUĞU YASAKLAR
1. Başka Bir Görev Alma Yasağı
2. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
3. Grev Yasağı
4. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı
5. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
6. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı
7. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı
8. Basına Bilgi ve Demeç Verme Yasağı
9. Siyasi Faaliyette Bulunma ve Siyasi Partilere Girme Yasağı
10. Ayrımcılık Yasağı
11. Bölücü ve Yıkıcı Faaliyette Bulunma Yasağı
12. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı

II. MEMURLARIN HAKLARI
1. Uygulamayı İsteme Hakkı
2. Güvenlik Hakkı (=Memurluk Güvencesi)
3. Hizmet Hakkı
4. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı
5. Aylık (=Maaş) Hakkı
6. Yolluk (=Harcırah) Hakkı
7. Diğer Sosyal Haklar
8. Toplu Sözleşme Hakkı
9. Sendika Hakkı
10. İzin Hakkı
III. MEMURLARIN MALİ SORUMLULUĞU
A. YÖNETİLENLERE KARŞI SORUMLULUĞU
B. İDAREYE KARŞI SORUMLULUĞU

IV. BÖLÜM: MEMURLARIN DİSİPLİN REJİMİ VE MEMUR YARGILAMASI

I. GENEL OLARAK DİSİPLİN REJİMİ
II. DİSİPLİN CEZASI VE CEZA HUKUKU
III. DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
A. YASALLIK İLKESİ
1. Yasallık İlkesinin Anayasal Düzenlemesi
2. Yasallık İlkesinin 657 Sayılı Kanundaki Düzenlemesi
B. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ
C. SAVUNMASIZ CEZA OLMAZ İLKESİ
D. TEK EYLEME TEK CEZA (NON BİS İN İDEM) İLKESİ
E. “KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR” İLKESİ
F. GİZLİLİK İLKESİ
G. BAŞVURU YOLLARININ GÖSTERİLMESİ İLKESİ
IV. DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ
A. UYARMA
B. KINAMA
C. AYLIKTAN KESME 
D. KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI
E. MEMURLUKTAN ÇIKARMA 
V. DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN 657 SAYILI KANUNDAKİ TEKNİK İLKELER 
VI. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR 
VII. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA USUL
A. ZAMANAŞIMI
B. KARAR SÜRESİ 
C. SAVUNMA HAKKI 


VIII. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 

IX. İTİRAZ
X. DİSİPLİN CEZALARININ ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ
XI. DİSİPLİN CEZALARININ İDARE TARAFINDAN GERİ ALINAMAMASI
XII. MEMURLARIN YARGILANMASI
A. GENEL OLARAK
B. 4483 SAYILI KANUNA GÖRE MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ
1. Kanunun Kapsamı ve Kapsamı Dışında Kalanlar 
2. Soruşturma İzni
3. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 
4. Ön İnceleme 
5. Karar
6. İtiraz
7. Hazırlık Soruşturması ve Soruşturmayı Yapacak Merciler
8. Yetkili ve Görevli Mahkeme

V. BÖLÜM: MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR VE MEMURLUĞUN SONA ERMESİ

I. MEMUR STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR
A. KADRO AÇIĞI
B. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
1. Kavram
2. Görevden Uzaklaştırma Yetkisine Sahip Makamlar
3. Görevden Uzaklaştırmanın Doğurduğu Sonuçlar
II. MEMURLUĞU SONA ERDİREN DURUMLAR
A. ÇEKİLME (=İSTİFA)
1. Genel Olarak
2. Çekilen Memurların Yeniden Atanmaları
B. ÇEKİLMİŞ (=MÜSTAFİ) SAYILMA
C. ÇIKARILMA
D. KOŞULLARDA EKSİKLİK
E. BAĞDAŞMAZLIK 
F. ÖLÜM
G. EMEKLİLİK
1. Genel Olarak
2. Emeklilik Nedenleri
3. Emekliliğe Sevk İşlemi
4. Emeklilere Sağlanan Mali Haklar
5. Emeklilik Hakkının Düşmesi
KAMU GÖREVLİLERİ SORULARI
YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

 • Açıklama
  • 1. KISIM TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI

   I. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER

   MERKEZDEN YÖNETİM VE YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ
   A. KAVRAM 
   B. MERKEZDEN YÖNETİM
   1. Genel Olarak 
   2. Merkezden Yönetimin Özellikleri
   3. Merkezden Yönetimin Faydaları
   4. Merkezden Yönetimin Sakıncaları
   5. Yetki Genişliği
   C. YERİNDEN YÖNETİM 
   1. Genel olarak 
   2. Türleri
   3. Yerinden yönetimin özellikleri 
   4. Yerinden Yönetimin Faydaları 
   5. Yerinden Yönetimin Sakıncaları

   II. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ
   A. GENEL OLARAK 
   B. HİYERARŞİ 
   1. Kavram
   2. Hiyerarşik makamlar 
   3. Hiyerarşi Gücünün Kapsamı
   C. İDARİ VESAYET
   1. Kavram
   2. İdari vesayet – medeni vesayet ayrımı
   3. İdari vesayetin özellikleri 
   4. İdari vesayet makamları 
   5. İdari vesayetin kapsamı 

   D. HİYERARŞİ İLE İDARİ VESAYETİN KARŞILAŞTIRILMASI


   III. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ
   A. KAVRAM
   b. Kamu Tüzel Kişiliğini Belirlemede Kullanılan Ölçütler
   1. Kanunla veya Kanunun Açıkça Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kurulması
   2. Devlet Tarafından ve Kamu Gücüne Dayanılarak Kurulması
   3. Kamusal Yetki ve Ayrıcalıklarla Donatılması
   4. Amacın “Kamu Yararı”, Faaliyetin Konusunun “Kamu Hizmeti” Olması
   5. Kendi Varlıklarına Son Verememesi ve Statülerinde Değişiklik Yapamaması
   6. Mallarının Statüsü ve Gelirleri
   7. Personelin Statüsü

   II. BÖLÜM: MERKEZDEN YÖNETİM

   BİRİNCİ ALT BÖLÜM: MERKEZİ İDARENİN BAŞKENT TEŞKİLATI

   I. CUMHURBAŞKANI
   A. CUMHURBAŞKANININ SEÇİMİ
   1. Genel Olarak
   2. Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları
   3. Aday Gösterilme 
   4. Adayların Görevden Ayrılması ve Göreve Dönmesi
   5. Adaylara Yardım
   6. Cumhurbaşkanı Seçim Sistemi ve Uygulaması
   7. Cumhurbaşkanı Seçiminin Geri Bırakılması
   B. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
   1. Yasamaya İlişkin Görev ve Yetkileri
   2.Yürütmeye İlişkin Görev ve Yetkileri
   3. Yargıya İlişkin Görev ve Yetkileri
   C. CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞU
   1. Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumsuzluğu
   2. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumsuzluğu
   3. Cumhurbaşkanının Hukuki Sorumsuzluğu
   D. CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET
   E. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
   1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
   2. Devlet Denetleme Kurulu
   II. BAKANLAR KURULU
   A. BAKANLAR KURULUNUN OLUŞUMU
   B. BAKANLAR KURULUNUN GÖREVE BAŞLAMASI VE GÜVENOYU
   1. Göreve Başlaması
   2. Güvenoyu

   C. BAKANLAR KURULUNUN GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 
   III. BAŞBAKANLIK
   A. GENEL OLARAK
   B. BAŞBAKAN
   C. BAŞBAKAN YARDIMCISI
   IV. BAKANLIKLAR
   A. GENEL OLARAK
   B. BAKAN
   1. Genel Olarak
   2. Bakanın İdari Nitelikteki Görev ve Yetkileri
   3. Bakanların Sorumlulukları
   C. BAKANLIK TEŞKİLATI
   1. Bakan Yardımcılığı
   2. Müsteşar 
   3. Bakanlık Birimleri 
   V. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
   A. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
   B. YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA
   1. Oluşumu 
   2. Görevleri
   3. Toplantıları ve Kararları
   VI. MERKEZDEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR
   A. GENEL OLARAK
   B. MİLLÎ GÜVENLİK KURULU
   1. Milli Güvenlik Kavramı
   2. Milli Güvenlik Kurulunun Dünü
   3. Milli Güvenlik Kurulunun Yapısı
   4. Milli Güvenlik Kurulunun Görevleri
   5. Milli Güvenlik Kurulunun Çalışma Usulü
   6. Milli Güvenlik Kurulunun Kararlarının Bakanlar Kurulunca Değerlendirilmesi
   7. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
   C. DANIŞTAY
   1. Danıştay’ın Konumu ve İdari Görevleri
   2. Danıştay Kararlarının Türü ve Özellikleri
   3. Danıştay’ın İdari Görevlerini Yerine Getiren Örgütler
   4. Danıştay’ın Personeli
   D. SAYIŞTAY
   1. Genel Olarak
   2. Sayıştay’ın “Yargı Organı” Olup Olmadığı Konusunda Anayasa
   Mahkemesinin İki Farklı Kararı
   3. Sayıştay’ın Görevleri    

   4. Sayıştay’ın Yetkileri
   5. Sayıştay’ın Denetim Görevi
   6. 5018 sayılı Kanuna Göre Bütçe Süreci ve Bu Süreçte Sayıştay’ın Rolü
   7. Sayıştay’ın Yargılama Usulü
   8. Sayıştay’ın Organları
   9. Sayıştay Görevlileri
   E. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
   1. Genel Olarak 
   2. Konseyin Görev ve Yetkileri 
   3. Konseyin Yapısı ve Toplantıları 
      

    İKİNCİ ALT BÖLÜM: MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI

   I. KAVRAM
   II. İL GENEL İDARESİ
   A. KURULMASI, KALDIRILMASI VE ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
   B. İL İDARESİNİN BÖLÜMLERİ
   1. Vali 
   2. İl İdare Şube Başkanı (=İl Müdürü)
   3. İl İdare Kurulu
   III. İLÇE İDARESİ
   A. KURULMASI, KALDIRILMASI VE ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
   B. İLÇE İDARESİNİN BÖLÜMLERİ 
   1. Kaymakam 
   2. İlçe İdare Şube Başkanı (=İlçe Müdürü)
   3. İlçe İdare Kurulu
   IV. BÖLGE TEŞKİLATI
   A. BÖLGE VALİLİĞİ
   B. OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ
   C. 3046 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BÖLGESEL KURULUŞLAR

   III. BÖLÜM: YERİNDEN YÖNETİM

   BİRİNCİ ALT BÖLÜM: MAHALLİ İDARELER

   I. KAVRAM
   II. İL ÖZEL İDARESİ
   A. TANIMI VE KURULUŞU
   B. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
   C. İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI 
   D. İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
   1. İl Genel Meclisi
   2. İl Encümeni

   3. Vali
   E. İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI 
   F. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI VE PERSONELİ
   G. İL ÖZEL İDARESİNİN DENETİMİ
   H. İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNİN AKSAMASI
   I. İL ÖZEL İDARESİNİN GELİRLERİ
   İ. BORÇLANMA VE İKTİSADİ GİRİŞİMLER 
   J. İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ VE KESİNHESAP 
   III. BELEDİYE İDARESİ
   A. TANIMI VE KURULUŞU 
   B. BELEDİYE SINIRLARI 
   1. Sınırların Tespiti ve Kesinleşmesi
   2. Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü
   C. BELDE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
   D. BİRLEŞME VE KATILMA
   E. AYRILMA YOLUYLA BELEDİYE KURULMASI
   F. TÜZELKİŞİLİĞİN SONA ERDİRİLMESİ 
   G. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
   H. BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI 
   I. BELEDİYENİN ORGANLARI
   1. Belediye Meclisi 
   2. Belediye Encümeni 
   3. Belediye Başkanı
   İ. BELEDİYE ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI 
   J. BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ 
   K. BELEDİYELERİN DENETİMİ
   L. HİZMETLERDE AKSAMA
   M. BELEDİYENİN GELİRLERİ
   N. BORÇLANMA VE İKTİSADİ GİRİŞİMLER
   O. BELEDİYE BÜTÇESİ VE KESİNHESAP 
   Ö. MAHALLE İDARESİ
   1. Tanımı ve Kuruluşu
   2. Görevleri 
   3. Organları
   4. Mali Kaynakları 
   IV. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
   A. TANIMI, KURULUŞU VE SINIRLARI 
   B. GÖREV VE YETKİLERİ 
   1. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri
   2. Büyükşehir İlçe Belediyesinin Görev ve Yetkileri 

   3. Büyükşehir Belediyesinin, İlçe Belediyesinin İşlemleri Üzerindeki
   Denetim Yetkisi
   C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI 
   1. Büyükşehir Belediye Meclisi 
   2. Büyükşehir Belediye Encümeni
   3. Büyükşehir Belediye Başkanı 
   D. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLATI VE PERSONELİ
   E. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GELİRLERİ 
   F. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜTÇESİ 
   G. ŞİRKET KURULMASI
   H. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ İLE DİĞER BELEDİYELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
   V. KÖY İDARESİ
   A. TANIMI
   B. KURULMASI VE KALDIRILMASI 
   C. GÖREV VE YETKİLERİ 
   1. Görevleri 
   2. Yetkileri 
   D. KÖYÜN ORGANLARI
   1. Köy Derneği
   2. Köy İhtiyar Meclisi
   3.Köy Muhtarı
   E. KÖY PERSONELİ
   1. Genel Olarak 
   2. Köy Korucuları
   F. KÖY BÜTÇESİ VE GELİRLERİ 
   1. Köy Bütçesi 
   2. Köy Gelirleri 
   VI. MAHALLİ İDARE BİRLİĞİ
   A. GENEL OLARAK 
   B. KURULUŞU
   C. BİRLİĞİN ORGANLARI 
   1. Birlik Meclisi 
   2. Birlik Encümeni
   3. Birlik Başkanı 
   D. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ
   E. ÜLKE DÜZEYİNDE BİRLİK KURULMASI 
         

   İKİNCİALT BÖLÜM: HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI

   I. GENEL OLARAK
   II. KAMU İDARELERİ İLE KAMU KURUMLARININ BELLİ BAŞLI FARKLARI
   A. KURULUŞLARI AÇISINDAN
   B. FAALİYETLERİ AÇISINDAN

   C. ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANLARI AÇISINDAN
   III. KAMU KURUMLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
   A. KANUNLA YA DA KANUNUN VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK KURULMA 
   B. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİNE SAHİP OLMA
   C. ÖZERKLİĞE SAHİP OLMA
   D. VESAYET DENETİMİNE TABİ OLMA
   E. AYRI BİR MALVARLIĞINA VE BÜTÇEYE SAHİP OLMA
   F. TÂBİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM
   IV. KAMU KURUMLARININ TÜRLERİ
   A. FAALİYET ALANLARI AÇISINDAN 
   B. YÖNETİM BİÇİMLERİ AÇISINDAN 
   V. FAALİYET KONULARI AÇISINDAN KAMU KURUMLARI
   A. İDARİ KAMU KURUMLARI
   1. Genel Olarak 
   2. Faaliyet Konuları 
   3. Teşkilatı ve Personeli 
   4. Bütçesi ve Malvarlığı
   B. İKTİSADİ KAMU KURUMLARI
   1. Genel Olarak
   2. Türleri
   3. Özellikleri 
   4. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi ve Raporlanması
   5. Organları ve Personeli 
   C. SOSYAL KAMU KURUMLARI
   1. Genel Olarak 
   2. Özellikleri 
   D. BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI
   1. Genel Olarak
   2. Özellikleri 
   VI. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
   A. GENEL OLARAK
   B. ÖZELLİKLERİ
   1. Kamu Kurumu Niteliğinde Olma 
   2. Kanunla Kurulma 
   3. Organlarının Kendi Üyeleri Tarafından Seçilmesi 
   4. Zorunlu Üyelik Esasına Dayanma 
   5. Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyette Bulunamaması
   6. Özerk Bütçeli Olma 
   VII. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 
   A. GENEL OLARAK
   B. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İKİ TEMEL ÖZELLİĞİ
   1. Bağımsızlık

   2. Regülasyon
   C. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER
   1. Genel Olarak
   2. Türkiye’de Bağımsız İdari Otoritelerin Özellikleri
   3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda
   Yer Alan Bağımsız İdari Otoriteler
   V. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI
   A. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) KALKINMA İDARESİ
   B. 642 SAYILI KHK İLE OLUŞTURULAN BÖLGE KALKINMA İDARELERİ
   C. KALKINMA AJANSLARI
   TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI SORULARI

   2. KISIM KAMU GÖREVLİLERİ

   I. BÖLÜM: KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

   I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI
   II. 657 SAYILI KANUNA GÖRE KAMU GÖREVLİSİ TÜRLERİ
   A. MEMURLAR
   B. SÖZLEŞMELİ PERSONEL
   C. İŞÇİLER
   III. MEMUR TANIMLAMALARI VE MEMURLUĞUN ÖZELLİKLERİ
   A. MEVZUATIMIZDA MEMUR TANIMLARI 
   1. 1982 Anayasasına Göre Memur
   2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Memur
   3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Memur
   B. MEMURLUĞUN ÖZELLİKLERİ 
   IV. MEMURLUK MESLEĞİ
   A. GENEL OLARAK
   B. MEMURLUK MESLEĞİNİN İLKELERİ
   1. Liyakat
   2. Kariyer 
   3. Sınıflandırma

   II. BÖLÜM: MEMURLUĞA GİRİŞ, GÖREVE BAŞLAMA VE MEMURLARIN İLERLEMESİ

   I. MEMURLUĞA GİRİŞ
   A. MEMURLUĞA GİRİŞE İLİŞKİN TEMEL İLKELER
   B. MEMURLUĞA GİRİŞTE ARANAN KOŞULLAR
   1. Genel Koşullar
   2. Özel Koşullar
   C. MEMURLUK İHTİYACININ SAPTANMASI VE DUYURULMASI
   D. SINAV VE MEMUR İHTİYACININ KARŞILANMASI

   E. SINAVLARA İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK
   1. Genel Olarak
   2. KPSS’nin Usul ve Esasları
   3. KPSS Duyurusu
   4. KPSS’nin Yapılması ve KPSS Sonuçlarının Geçerlilik Süresi
   II. GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA
   III. ADAYLIK VE ADAYLIK SONUNDA ASLİ MEMURLUĞA ATANMA
   IV. İSTİSNAİ MEMURLUK
   V. MEMURLARIN İLERLEMELERİ
   A. KADEME İLERLEMESİ 
   B. DERECE YÜKSELMESİ 
   1. Genel Olarak
   2. Özel Olarak İlk Dört Dereceye Yükselme
   VI. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ VE ÖZLÜK DOSYASI
   VII. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

   III. BÖLÜM: MEMURLARIN TÂBİ OLDUĞU HUKUKSAL REJİM

   I. MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TÂBİ OLDUĞU YASAKLAR
   A. MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. Sadakat Yükümlülüğü, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık
   2. Davranış ve İşbirliği
   3. Amir Olmanın Gereklerini Yerine Getirme
   4. Hiyerarşik Üste Bağlılık ve İtaat 
   5. Dikkat ve Özen Gösterme
   6. Verdiği Zararları Giderme
   7. Mal Bildirimi
   8. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme
   9. Hizmeti Kişisel Olarak ve Kesintisiz Bir Biçimde Yürütme
   10. Kıyafet Yükümlülüğü
   B. MEMURLARIN TÂBİ OLDUĞU YASAKLAR
   1. Başka Bir Görev Alma Yasağı
   2. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
   3. Grev Yasağı
   4. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı
   5. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
   6. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı
   7. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı
   8. Basına Bilgi ve Demeç Verme Yasağı
   9. Siyasi Faaliyette Bulunma ve Siyasi Partilere Girme Yasağı
   10. Ayrımcılık Yasağı
   11. Bölücü ve Yıkıcı Faaliyette Bulunma Yasağı
   12. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı

   II. MEMURLARIN HAKLARI
   1. Uygulamayı İsteme Hakkı
   2. Güvenlik Hakkı (=Memurluk Güvencesi)
   3. Hizmet Hakkı
   4. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı
   5. Aylık (=Maaş) Hakkı
   6. Yolluk (=Harcırah) Hakkı
   7. Diğer Sosyal Haklar
   8. Toplu Sözleşme Hakkı
   9. Sendika Hakkı
   10. İzin Hakkı
   III. MEMURLARIN MALİ SORUMLULUĞU
   A. YÖNETİLENLERE KARŞI SORUMLULUĞU
   B. İDAREYE KARŞI SORUMLULUĞU

   IV. BÖLÜM: MEMURLARIN DİSİPLİN REJİMİ VE MEMUR YARGILAMASI

   I. GENEL OLARAK DİSİPLİN REJİMİ
   II. DİSİPLİN CEZASI VE CEZA HUKUKU
   III. DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
   A. YASALLIK İLKESİ
   1. Yasallık İlkesinin Anayasal Düzenlemesi
   2. Yasallık İlkesinin 657 Sayılı Kanundaki Düzenlemesi
   B. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ
   C. SAVUNMASIZ CEZA OLMAZ İLKESİ
   D. TEK EYLEME TEK CEZA (NON BİS İN İDEM) İLKESİ
   E. “KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR” İLKESİ
   F. GİZLİLİK İLKESİ
   G. BAŞVURU YOLLARININ GÖSTERİLMESİ İLKESİ
   IV. DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ
   A. UYARMA
   B. KINAMA
   C. AYLIKTAN KESME 
   D. KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI
   E. MEMURLUKTAN ÇIKARMA 
   V. DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN 657 SAYILI KANUNDAKİ TEKNİK İLKELER 
   VI. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR 
   VII. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA USUL
   A. ZAMANAŞIMI
   B. KARAR SÜRESİ 
   C. SAVUNMA HAKKI 


   VIII. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 

   IX. İTİRAZ
   X. DİSİPLİN CEZALARININ ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ
   XI. DİSİPLİN CEZALARININ İDARE TARAFINDAN GERİ ALINAMAMASI
   XII. MEMURLARIN YARGILANMASI
   A. GENEL OLARAK
   B. 4483 SAYILI KANUNA GÖRE MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ
   1. Kanunun Kapsamı ve Kapsamı Dışında Kalanlar 
   2. Soruşturma İzni
   3. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 
   4. Ön İnceleme 
   5. Karar
   6. İtiraz
   7. Hazırlık Soruşturması ve Soruşturmayı Yapacak Merciler
   8. Yetkili ve Görevli Mahkeme

   V. BÖLÜM: MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR VE MEMURLUĞUN SONA ERMESİ

   I. MEMUR STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR
   A. KADRO AÇIĞI
   B. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
   1. Kavram
   2. Görevden Uzaklaştırma Yetkisine Sahip Makamlar
   3. Görevden Uzaklaştırmanın Doğurduğu Sonuçlar
   II. MEMURLUĞU SONA ERDİREN DURUMLAR
   A. ÇEKİLME (=İSTİFA)
   1. Genel Olarak
   2. Çekilen Memurların Yeniden Atanmaları
   B. ÇEKİLMİŞ (=MÜSTAFİ) SAYILMA
   C. ÇIKARILMA
   D. KOŞULLARDA EKSİKLİK
   E. BAĞDAŞMAZLIK 
   F. ÖLÜM
   G. EMEKLİLİK
   1. Genel Olarak
   2. Emeklilik Nedenleri
   3. Emekliliğe Sevk İşlemi
   4. Emeklilere Sağlanan Mali Haklar
   5. Emeklilik Hakkının Düşmesi
   KAMU GÖREVLİLERİ SORULARI
   YARARLANILAN KAYNAKLAR

    

   Stok Kodu
   :
   x9786059637534
   Boyut
   :
   16.50x23.50
   Sayfa Sayısı
   :
   316
   Basım Yeri
   :
   Kocaeli
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   2018-03
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   16,25   
   16,25   
   2
   8,36   
   16,72   
   3
   5,63   
   16,88   
   4
   4,26   
   17,05   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   16,25   
   16,25   
   2
   8,37   
   16,74   
   3
   5,63   
   16,90   
   4
   4,27   
   17,06   
   5
   3,43   
   17,14   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   16,25   
   16,25   
   2
   8,37   
   16,74   
   3
   5,63   
   16,90   
   4
   4,27   
   17,06   
   5
   3,43   
   17,14   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   16,25   
   16,25   
   2
   8,37   
   16,74   
   3
   5,63   
   16,90   
   4
   4,27   
   17,06   
   5
   3,43   
   17,14   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   16,25   
   16,25   
   2
   8,37   
   16,74   
   3
   5,63   
   16,90   
   4
   4,27   
   17,06   
   5
   3,43   
   17,14   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   16,25   
   16,25   
   2
   8,37   
   16,74   
   3
   5,63   
   16,90   
   4
   4,27   
   17,06   
   5
   3,43   
   17,14   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   16,25   
   16,25   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat