Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%50
THEMIS İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME %50 indirimli Reşit Gürbüz

THEMIS İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME

Liste Fiyatı : 35,00TL
İndirimli Fiyat : 17,50TL
Kazancınız : 17,50TL
Taksitli fiyat : 5 x 3,69TL
Havale/EFT ile : 17,15TL
THEMIS İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME
THEMIS İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME
Kuram Kitap
17.50

İÇİNDEKİLER

1. KISIM
İNSAN HAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ
BİRİNCİ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ ANLAMI,
NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

I. KAVRAM
II. İNSAN HAKLARININ NİTELİKLERİ
III. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
A. TARİHSEL GELİŞİMİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
1. Birinci Kuşak Haklar (=Klasik Haklar)
2. İkinci Kuşak Haklar (=Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Nitelikli Haklar)
3. Üçüncü Kuşak Haklar (=Dayanışma Hakları) 
4. Dördüncü Kuşak Haklar
B. JELLINEK’İN SINIFLANDIRMASI 
1. Negatif Statü Hakları (=Koruyucu Haklar)
2. Pozitif Statü Hakları (=İsteme Hakları)
3. Aktif Statü Hakları (=Katılma hakları) 
İKİNCİ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
I. DÜNYADAKİ GELİŞİMİ
A. İLKÇAĞ DÖNEMİ 
1. Mezopotamya Uygarlığı
2. Mısır ve Hitit Uygarlıkları
3. Çin ve Hint Uygarlıkları
4. Yunan ve Roma Uygarlıkları
B. ORTAÇAĞ DÖNEMİ 
1. Bu Dönemde Batı
2. İslamiyet Anlayışı 
C. YENİÇAĞ DÖNEMİ VE SONRASI 
1. İnsan Hakları Doktrinleri
2. İnsan Hakları Bildirileri 
3. Ferdiyetçi Doktrinin Yetersizliği ve “Sosyal Hak” Kavramı 
D. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI 

E. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ VE SONRASI 
II. ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ 
A. İSLAMİYET ÖNCESİ 
B. İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN SONRA
C. TANZİMAT DÖNEM
1. Tanzimat Fermanı (=Gülhane Hattı Hümayunu)
2. Islahat Fermanı
3. Tanzimat Dönemine İlişkin Genel Değerlendirme 
D. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
1. Birinci Meşrutiyet Dönemi ve 1876 Anayasası 
2. İkinci Meşrutiyet Dönemi
E. 1921 ANAYASASI DÖNEMİ 
F. 1924 ANAYASASI DÖNEMİ
1. Anayasanın Yapılışı 
2. Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetler Alanındaki Başlıca Özellikleri
G. 1961 ANAYASASI DÖNEMİ
1. Anayasanın Yapılışı
2. Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetler Alanındaki Başlıca Özellikleri
3. “Lüks Anayasa”ya 12 Mart Çelmesi 
H. 1982 ANAYASASI DÖNEMİ 
1. Anayasanın Yapılışı
2. Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetler Alanındaki Başlıca Özellikleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ
I. GENEL OLARAK
II. DÜZENLEMENİN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI SORUNU
III. HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI 
A. SINIRLAMANIN SINIRI
1. Genel Olarak
2. Sınırlamada “Hakkın Özü” 
3. Sınırlamada Diğer Güvenceler
B. OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE SINIRLAMA 
1. Genel Olarak 
2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Kısmen veya
Tamamen Durdurulması 
3. Olağanüstü Dönemlerdeki Sınırlamaların Sınırları
IV. HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE KULLANILMAMASI
2. KISIM:
İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI BOYUTU
BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE BELGELER
I. GENEL OLARAK 
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 
A. GENEL OLARAK
B. BM ANTLAŞMASI 

C. BM – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 
D. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 
1. Evrensel Beyannamenin Hazırlanması ve Kabul Edilmesi 
2. Evrensel Beyannamenin İçeriği 
3. Evrensel Beyannamenin Genel Özellikleri 
E. İKİZ SÖZLEŞMELER 
1. Genel Olarak 
2. Kişisel (=Medeni) ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
4. İkiz Sözleşmelere İlişkin Genel Değerlendirme
III. AVRUPA KONSEY
A. GENEL OLARAK
B. AVRUPA KONSEYİ (AK) – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 
1. Genel Olarak 
2. İstanbul Sözleşmesi 
IV. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI (AGİK) VE HELSİNKİ SONUÇ BELGESİ
V. İKİNCİ AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ VE PARİS ŞARTI 
A. PARİS ŞARTI’NIN HAZIRLANMASI VE KABUL EDİLMESİ 
B. PARİS ŞARTI’NIN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
VI. İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DİĞER BELGELER 
A. AVRUPA KONSEYİ KAPSAMINDAKİLER
1. Sözleşmeler
2. Bildiriler 
3. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Belgeleri
B. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAPSAMINDAKİLER 
1. Sözleşmeler
2. Bildiriler 
C. DİĞER İNSAN HAKLARI METİNLERİ 
İKİNCİ BÖLÜM: DEVLET DIŞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR
(=BASKI GRUPLARI)
I. ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
II. ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ 
III. ULUSLARARASI HUKUKÇULAR KOMİSYONU
IV. İNSAN HAKLARI İÇİN ULUSLARARASI BİRLİK

HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK
II. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
III. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ
IV. SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ
V. SÖZLEŞMENİN ÖNGÖRDÜĞÜ DENETİM MEKANİZMASI 
xii İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME

A. AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
B. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 
C. BAKANLAR KOMİTESİ
VI. SÖZLEŞME İLE İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
VII. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİ SOSYAL VE EKONOMİK
HAKLAR YÖNÜNDEN TAMAMLAYAN BELGE: AVRUPA SOSYAL ŞARTI
A. SOSYAL ŞART’IN (=AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)
HAZIRLANMASI VE KABUL EDİLMESİ

B. SOSYAL ŞART’IN İÇERİĞİ 

C. SOSYAL ŞART’IN ÖZELLİKLERİ.

VIII. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE
A. SÖZLEŞMENİN TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANMASI 
B. SÖZLEŞMENİN İÇ HUKUKTAKİ YERİ 

İKİNCİ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
BİRİNCİ ALT BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YAPISI
I. MAHKEMENİN OLUŞUMU, YARGIÇLARIN SEÇİMİ, NİTELİKLERİ VE GÖREV SÜRESİ
II. YARGIÇLARIN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI
A. GENEL OLARAK
B. AD HOC YARGIÇ
III. MAHKEME BAŞKANLIĞI
IV. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE RAPORTÖRLER
V. GENEL KURUL 
A. OLUŞUMU VE GÖREVLERİ 
B. TOPLANTILARI 
VI. TEK YARGIÇ, KOMİTE, DAİRE VE BÜYÜK DAİRE HEYETLERİ
A. TEK YARGIÇ
1. Oluşumu 
2. Yetkileri
3. Yargıç Olmayan Raportör 
B. KOMİTELER
1. Oluşumu 
2. Yetkileri
C. DAİRELER
1. Oluşumu 
2. Yetkileri
D. BÜYÜK DAİRE
1. Oluşumu 
2. Yetkiler
VII. MAHKEMENİN ÇALIŞMA YERİ.
VIII. MAHKEMENİN “DANIŞMA GÖRÜŞÜ VERME” YETKİSİ 
İKİNCİ ALT BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ
I. MAHKEMEYE YAPILAN BAŞVURU TÜRLERİ
A. DEVLET BAŞVURUSU

1. Genel Olarak 
2. Devlet Başvurularının İçeriği 
B. BİREYSEL BAŞVURU
1. Genel Olarak 
2. Bireysel Başvurunun İçeriği 
II. MAHKEMENİN YETKİSİ
A. KİŞİ YÖNÜNDEN YETKİ
1. Mahkemeye Kimler Başvurabilir? 
2. Başvurular Kime Karşı Yapılır?
B. KONU YÖNÜNDEN YETKİ
C. YER YÖNÜNDEN YETKİ
D. ZAMAN YÖNÜNDEN YETK
III. MAHKEMEYE BAŞVURU VE BAŞVURULARIN “KABUL EDİLEBİLİRLİK” İNCELEMESİ
A. MAHKEMEYE BAŞVURU 
1. Genel olarak
2. Başvuru Süresi
3. Başvuru Dili 
4. Adli Yardım 
B. BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ
1. Kabul Edilebilirlik Koşulları 
2. Başvuruların, Kabul Edilebilirlik Bakımından İncelenmesi
IV. BAŞVURULARIN “ESAS BAKIMINDAN” İNCELEMESİ
A. OLAYLARIN SAPTANMASI 
1. Devlet Başvuruları
2. Bireysel Başvurular
B. DOSTANE ÇÖZÜM 
C. KARAR AŞAMASI 
1. Karar Türleri 
2. Adil Tazmin
3. Kararların Kesinleşmesi
4. Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar
5. Kararların Dili, İmzalanması, Açıklanması ve Tebliği
6. Son Kararın Yorumlanması Taleb
7. Son Kararın Düzeltilmesi Talebi
8. Son Karardaki Hataların Düzeltilmesi 
9. Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı
V. DAVALARIN BÜYÜK DAİREDE GÖRÜLMESİ
A. YARGILAMA YETKİSİNİN BÜYÜK DAİREYE BIRAKILMASI
B. TARAFLARIN, DAVANIN BÜYÜK DAİREYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE
GÜVENCE ALTINA ALINAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
I. AİHS MADDE 2- YAŞAM HAKKI
A. AİHS 2. MADDESİNİN AÇIKLAMASI

B. ANAYASA MADDE 17 – KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ
VARLIĞI 
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
II. AİHS MADDE 3- İŞKENCE YASAĞI
A. AİHS MADDESİNİN AÇIKLAMASI 
1. Genel Olarak
2. Avrupa İşkence ve İnsanlık Dışı veya Küçük Düşürücü Muamele veya
Cezaların Önlenmesi Sözleşmesi 
B. ANAYASA MADDE 17 – KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ
VARLIĞI 
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
III. AİHS MADDE 4- KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI

AİHS MADDESİNİN AÇIKALAMASI 
B. ANAYASA MADDE 18 – ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
IV. AİHS MADDE 5- ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI
A. AİHS MADDESİNİN AÇIKLAMASI
B. ANAYASA MADDE 19 – KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
V. AİHS MADDE 6- ADİL YARGILANMA HAKKI
A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
B. ANAYASA MADDE 36 – HAK ARAMA HÜRRİYETİ 
C. ANAYASA MADDE 37 – KANUNİ HÂKİM GÜVENCESİ
D. ANAYASA 38 – SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR
E. ANAYASA MADDE 138 – MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI
F. ANAYASA MADDE 139 – HÂKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI 
G. ANAYASA MADDE 140 – HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİ
H. ANAYASA MADDE 141 – DURUŞMALARIN AÇIK VE KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI119
I. ANAYASA MADDE 142 – MAHKEMELERİN KURULUŞU
İ. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
VI. AİHS MADDE 7- KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ 
A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
B. ANAYASA MADDE 38 – SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR 
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
VII. AİHS MADDE 8- ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI 
A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
B. ANAYASA MADDE 20 – ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
C. ANAYASA MADDE 21 – KONUT DOKUNULMAZLIĞI
D. ANAYASA MADDE 22 – HABERLEŞME HÜRRİYETİ 
E. MADDE 20/1, 21 VE 22. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN ORTAK İSTİSNALAR 
F. ANAYASA MADDE 41 – AİLENİN KORUNMASI VE ÇOCUK HAKLARI
G. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
VIII. AİHS MADDE 9- DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 
A. MADDENİN AÇIKLAMASI
B. ANAYASA MADDE 24 – DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

C. ANAYASA MADDE 25 - DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİ
D. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
IX. AİHS MADDE 10- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
A. MADDENİN AÇIKLAMASI
B. ANAYASA MADDE 26 - DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
X. AİHS MADDE 11- TOPLANTI VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 
A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
B. ANAYASA MADDE 33 – DERNEK KURMA HÜRRİYETİ
C. ANAYASA MADDE 34 - TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI
D. ANAYASA MADDE 51 – SENDİKA KURMA HAKKI 
E. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
XI. AİHS MADDE 12- EVLENME HAKKI 
A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
B. ANAYASA MADDE 41 – AİLENİN KORUNMASI VE ÇOCUK HAKLARI 
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
XII. AİHS MADDE 13- ETKİLİ BAŞVURU HAKKI 
A. MADDENİN AÇIKLAMASI
B. ANAYASA MADDE 36 – HAK ARAMA HÜRRİYETİ
C. ANAYASA MADDE 40 – TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KORUNMASI
D. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
XIII. AİHS MADDE 14- AYIRIMCILIK YASAĞI
A. MADDENİN AÇIKLAMASI
B. ANAYASA MADDE 10 – KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
XIV. AİHS MADDE 15- OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ASKIYA ALMA
A. MADDENİN AÇIKLAMASI
B. ANAYASA MADDE 15 – TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ
DURDURULMASI 
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
XV. AİHS MADDE 16- YABANCILARIN SİYASAL ETKİNLİKLERİNİN KISITLANMASI 
A. MADDENİN AÇIKLAMASI
B. ANAYASA MADDE 16 – YABANCILARIN DURUMU 
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
XVI. AİHS MADDE 17- HAKLARI KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI
A. MADDENİN AÇIKLAMASI
B. ANAYASA MADDE 14 – TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE
KULLANILMAMASI 
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
XVII. AİHS MADDE 18- HAKLARA GETİRİLECEK KISITLAMALARIN SINIRLANMASI 
A. MADDENİN AÇIKLAMASI
B. ANAYASA MADDE 13 – TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI
C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI
SÖZLEŞMESİNİN EK PROTOKOLLERİ
4. KISIM
İNSAN HAKLARININ ULUSAL BOYUTU
BİRİNCİ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SİYASİ MEKANİZMALAR
I. GENEL OLARAK
II. TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU
III. TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
A. GENEL OLARAK 
B. KOMİSYONUN OLUŞUMU
C. KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ
D. KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ
IV. KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 
A. GENEL OLARAK
B. KOMİSYONUN GÖREVLERİ
C. KOMİSYONUN YETKİLERİ 
D. KOMİSYONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
V. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
A. GENEL OLARAK
B. KURULUŞU
C. BAŞDENETÇİLİK
D. KURUMUN GÖREVİ VE GÖREVİ DIŞINDA KALAN İŞLER
E. KURUMA BAŞVURU USULÜ
1. İncelenemeyecek Başvurular
2. Bilgi ve Belge İstenmesi 
3. İnceleme ve Araştırma
4. Dava Açma Süresinin Yeniden İşlemeye Başlaması
5. Raporlar
İKİNCİ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İDARİ MEKANİZMALAR
I. GENEL OLARAK
II. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU
A. GENEL OLARAK
B. 6701 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAKİ BAZI TANIMLAR 
C. KURUMUN GÖREVLERİ 
D. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULU 
1. Kurulun Oluşumu
2. Kurulun Görev ve Yetkileri 
3. Kurulun Çalışma Esasları 
E. BAŞKANLIK 
F. AYRIMCILIKLA MÜCADELE 
1. Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı

2. Ayrımcılık Türleri 
3. Ayrımcılık Yasağının Kapsamı 
4. İstihdam ve Serbest Meslek 
5. Ayrımcılık İddiasının İleri Sürülemeyeceği Hâller 
G. BAŞVURULAR VE İNCELEME USULLERİ
1. Başvurular 
2. İhlal İncelemeleri
3. İspat Yükü 
H. İDARİ YAPTIRIMLAR
III. İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI
A. GENEL OLARAK
B. OLUŞUMU 
1. İl İnsan Hakları Kurulu 
2. İlçe İnsan Hakları Kurulu 
C. DANIŞMA VE BAŞVURU MASALARI 
D. KOMİSYONLAR 
E. GÖREVLERİ 
F. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
1. Toplantı Esasları 
2. Başvuruların Alınması 
3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması 
4. Raporlama 
IV. İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ULUSAL KOMİTESİ 
A. OLUŞUMU
B. GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 
V. ADALET BAKANLIĞI İNSAN HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
A. GENEL OLARAK
B. BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ 
C. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN EYLEM PLANI 
VI. CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI 
A. GENEL OLARAK 
B. İZLEME KURULLARININ KURULUŞU
C. İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

D. İZLEME KURULLARINA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR

E. İZLEME KURULLARININ GÖREVLERİ

F. İZLEME KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ 
VII. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
A. GENEL OLARAK
B. 6698 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAKİ BAZI TANIMLAR
C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
1. Genel olarak 
2. Kişisel verilerin işlenme şartları
3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi
4. Kişisel Verilerin Aktarılması
xviii İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME İÇİNDEKİLER
5. Haklar ve Yükümlülükler
6. Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili
7. Suçlar ve Kabahatler
8. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
9. Kişisel Verileri Koruma Kurulu
10. Başkanlık
11. 6698 sayılı Kanunun Uygulanamayacağı Haller
VIII. BİLGİ EDİNME HAKKI
A. GENEL OLARAK 
B. BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
C. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
D. BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM
E. BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM SÜRELERİ 
F. İTİRAZ USULÜ 
G. BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU
H. BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI 
IX. DİLEKÇE HAKKI
A. GENEL OLARAK 
B. DİLEKÇEDE BULUNMASI ZORUNLU ŞARTLAR
C. DİLEKÇENİN İNCELENMESİ VE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DİĞER MEKANİZMALAR
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN
TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜ
A. GENEL OLARAK
B. İNSAN HAKLARI TAZMİNAT KOMİSYONU
1. Komisyonun Oluşumu
2. Komisyonun Görevleri ve Çalışma Usulü
3. Komisyona Müracaat Usulü
4. Müracaatın Reddi 
5. Müracaat Hakkında Karar ve Karara İtiraz
6. Kararın İlgili Adli veya İdari Mercie Bildirimi
C. SONUÇ
II. İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARINA İLİŞKİN BAŞVURULARIN
İNCELENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR 
A. BAŞVURU HAKKI
B. RESEN İNCELEME 
C. BAŞVURU YERİ VE USULÜ
D. BAŞVURU DİLEKÇESİ
E. ÖN İNCELEME
F. İNCELEMEYE ESAS İLKELER
G. İNCELEME VE SONUÇLANDIRMA SÜREÇLERİ VE USULÜ
H. UZLAŞMA
I. KARAR.

1. Karar Türleri 
2. Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar
3. Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler
4. Kararların Yeniden İncelenmesi
III. TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI 
A. GENEL OLARAK

B. 5233 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN ZARARLAR
C. ZARAR TESPİT KOMİSYONLARI

1. Komisyonun Oluşumu ve Çalışma Usulü

2. Komisyonun Görevleri

D. BAŞVURUNUN SÜRESİ, ŞEKLİ, İNCELENMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

E. KARŞILANACAK ZARARLAR

F. ZARARIN TESPİTİ

G. ZARARLARIN KARŞILANMA ŞEKLİ VE SULHNAME

H. ZARARIN KARŞILANMASI 

IV. KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU

A. GENEL OLARAK

B. KOMİSYONUN OLUŞUMU

C. KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLER

D. KOMİSYONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

E. MERKEZÎ KAYIT SİSTEMİ

F. ÖN İNCELEME VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

V. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

A. GENEL OLARAK 

B. KANUNDA YER ALAN BAZI TANIMLAR 

C. KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

1. Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

2. Hâkim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

3. Hâkim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları 

D. İHBAR

E. TEDBİR KARARININ VERİLMESİ, TEBLİĞİ VE GİZLİLİK 

F. İTİRAZ 

G. TEDBİR KARARLARININ BİLDİRİMİ VE UYGULANMASI
H. TEDBİR KARARLARINA AYKIRILIK
VI. ÇOCUKLARIN KORUNMASI 
A. GENEL OLARAK
B. 5395 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA BELİRLENEN TEMEL İLKELER
C. KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER
D. KURUMA BAŞVURU
E. KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINMASI
1. Genel Olarak
2. Tedbirlerde Yetki
F. ACİL KORUNMA KARARI ALINMASI
G. SOSYAL İNCELEME
H. DENETİM
xx İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME
VII. ENGELLİLERİN KORUNMASI 
A. GENEL OLARAK
B. 5378 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA BAZI TANIMLAR
C. 5378 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ENGELLİLERİN KORUNMASINA
YÖNELİK İLKELER 
D. ENGELLİLİK DURUMU
E. DESTEK VE BAKIM
F. HABİLİTASYON VE REHABİLİTASYON
G. ERKEN TANI VE KORUYUCU HİZMETLER
VIII. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI
A. GENEL OLARAK
B. İSTİSNALAR

C. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YERİ, GÜZERGÂHI VE ZAMANI
D. TOPLANTI ŞEKLİ VE ŞARTLARI
1. Düzenleme Kurulu 
2. Bildirim 
3. Toplantının Yapılması 

4. Toplantının Ertelenmesi veya Yasaklanması 

E. YASAKLAR VE TOPLANTI VEYA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNÜN DAĞITILMASI

1. Yasak Yerler

2. Toplantı veya Gösteri Yürüyüşünün Dağıtılması

F. CEZA HÜKÜMLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK “BİREYSEL BAŞVURU” MEKANİZMASI
I. GENEL OLARAK
II. BİREYSEL BAŞVURU HAKKI 
A. GENEL OLARAK
B. BİREYSEL BAŞVURU HAKKINA SAHİP OLANLAR
III. BİREYSEL BAŞVURU USULÜ
IV. BİREYSEL BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI VE İNCELENMESİ
V. ESAS HAKKINDAKİ İNCELEME 
VI. KARARLAR 
VII. BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI
EKLER
EK1: İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK
BAZI ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
EK 2: İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SORULARI VE CEVAPLARI
I. İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ GENEL HUSUSLARA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 
II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI BOYUTUNA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR
III. İNSANHAKLARININ ULUSAL BOYUTUNA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 
IV. 1982 ANAYASASINDA YER ALAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN
SORU VE CEVAPLAR 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   1. KISIM
   İNSAN HAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ ANLAMI,
   NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

   I. KAVRAM
   II. İNSAN HAKLARININ NİTELİKLERİ
   III. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
   A. TARİHSEL GELİŞİMİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
   1. Birinci Kuşak Haklar (=Klasik Haklar)
   2. İkinci Kuşak Haklar (=Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Nitelikli Haklar)
   3. Üçüncü Kuşak Haklar (=Dayanışma Hakları) 
   4. Dördüncü Kuşak Haklar
   B. JELLINEK’İN SINIFLANDIRMASI 
   1. Negatif Statü Hakları (=Koruyucu Haklar)
   2. Pozitif Statü Hakları (=İsteme Hakları)
   3. Aktif Statü Hakları (=Katılma hakları) 
   İKİNCİ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
   I. DÜNYADAKİ GELİŞİMİ
   A. İLKÇAĞ DÖNEMİ 
   1. Mezopotamya Uygarlığı
   2. Mısır ve Hitit Uygarlıkları
   3. Çin ve Hint Uygarlıkları
   4. Yunan ve Roma Uygarlıkları
   B. ORTAÇAĞ DÖNEMİ 
   1. Bu Dönemde Batı
   2. İslamiyet Anlayışı 
   C. YENİÇAĞ DÖNEMİ VE SONRASI 
   1. İnsan Hakları Doktrinleri
   2. İnsan Hakları Bildirileri 
   3. Ferdiyetçi Doktrinin Yetersizliği ve “Sosyal Hak” Kavramı 
   D. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI 

   E. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ VE SONRASI 
   II. ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ 
   A. İSLAMİYET ÖNCESİ 
   B. İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN SONRA
   C. TANZİMAT DÖNEM
   1. Tanzimat Fermanı (=Gülhane Hattı Hümayunu)
   2. Islahat Fermanı
   3. Tanzimat Dönemine İlişkin Genel Değerlendirme 
   D. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
   1. Birinci Meşrutiyet Dönemi ve 1876 Anayasası 
   2. İkinci Meşrutiyet Dönemi
   E. 1921 ANAYASASI DÖNEMİ 
   F. 1924 ANAYASASI DÖNEMİ
   1. Anayasanın Yapılışı 
   2. Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetler Alanındaki Başlıca Özellikleri
   G. 1961 ANAYASASI DÖNEMİ
   1. Anayasanın Yapılışı
   2. Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetler Alanındaki Başlıca Özellikleri
   3. “Lüks Anayasa”ya 12 Mart Çelmesi 
   H. 1982 ANAYASASI DÖNEMİ 
   1. Anayasanın Yapılışı
   2. Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetler Alanındaki Başlıca Özellikleri

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ
   I. GENEL OLARAK
   II. DÜZENLEMENİN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI SORUNU
   III. HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI 
   A. SINIRLAMANIN SINIRI
   1. Genel Olarak
   2. Sınırlamada “Hakkın Özü” 
   3. Sınırlamada Diğer Güvenceler
   B. OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE SINIRLAMA 
   1. Genel Olarak 
   2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Kısmen veya
   Tamamen Durdurulması 
   3. Olağanüstü Dönemlerdeki Sınırlamaların Sınırları
   IV. HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE KULLANILMAMASI
   2. KISIM:
   İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI BOYUTU
   BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE BELGELER
   I. GENEL OLARAK 
   II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 
   A. GENEL OLARAK
   B. BM ANTLAŞMASI 

   C. BM – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 
   D. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 
   1. Evrensel Beyannamenin Hazırlanması ve Kabul Edilmesi 
   2. Evrensel Beyannamenin İçeriği 
   3. Evrensel Beyannamenin Genel Özellikleri 
   E. İKİZ SÖZLEŞMELER 
   1. Genel Olarak 
   2. Kişisel (=Medeni) ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
   3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
   4. İkiz Sözleşmelere İlişkin Genel Değerlendirme
   III. AVRUPA KONSEY
   A. GENEL OLARAK
   B. AVRUPA KONSEYİ (AK) – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 
   1. Genel Olarak 
   2. İstanbul Sözleşmesi 
   IV. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI (AGİK) VE HELSİNKİ SONUÇ BELGESİ
   V. İKİNCİ AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ VE PARİS ŞARTI 
   A. PARİS ŞARTI’NIN HAZIRLANMASI VE KABUL EDİLMESİ 
   B. PARİS ŞARTI’NIN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
   VI. İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DİĞER BELGELER 
   A. AVRUPA KONSEYİ KAPSAMINDAKİLER
   1. Sözleşmeler
   2. Bildiriler 
   3. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Belgeleri
   B. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAPSAMINDAKİLER 
   1. Sözleşmeler
   2. Bildiriler 
   C. DİĞER İNSAN HAKLARI METİNLERİ 
   İKİNCİ BÖLÜM: DEVLET DIŞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR
   (=BASKI GRUPLARI)
   I. ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
   II. ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ 
   III. ULUSLARARASI HUKUKÇULAR KOMİSYONU
   IV. İNSAN HAKLARI İÇİN ULUSLARARASI BİRLİK

   HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE
   AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
   BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
   I. GENEL OLARAK
   II. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
   III. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ
   IV. SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ
   V. SÖZLEŞMENİN ÖNGÖRDÜĞÜ DENETİM MEKANİZMASI 
   xii İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME

   A. AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
   B. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 
   C. BAKANLAR KOMİTESİ
   VI. SÖZLEŞME İLE İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   VII. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİ SOSYAL VE EKONOMİK
   HAKLAR YÖNÜNDEN TAMAMLAYAN BELGE: AVRUPA SOSYAL ŞARTI
   A. SOSYAL ŞART’IN (=AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)
   HAZIRLANMASI VE KABUL EDİLMESİ

   B. SOSYAL ŞART’IN İÇERİĞİ 

   C. SOSYAL ŞART’IN ÖZELLİKLERİ.

   VIII. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE
   A. SÖZLEŞMENİN TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANMASI 
   B. SÖZLEŞMENİN İÇ HUKUKTAKİ YERİ 

   İKİNCİ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
   BİRİNCİ ALT BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YAPISI
   I. MAHKEMENİN OLUŞUMU, YARGIÇLARIN SEÇİMİ, NİTELİKLERİ VE GÖREV SÜRESİ
   II. YARGIÇLARIN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI
   A. GENEL OLARAK
   B. AD HOC YARGIÇ
   III. MAHKEME BAŞKANLIĞI
   IV. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE RAPORTÖRLER
   V. GENEL KURUL 
   A. OLUŞUMU VE GÖREVLERİ 
   B. TOPLANTILARI 
   VI. TEK YARGIÇ, KOMİTE, DAİRE VE BÜYÜK DAİRE HEYETLERİ
   A. TEK YARGIÇ
   1. Oluşumu 
   2. Yetkileri
   3. Yargıç Olmayan Raportör 
   B. KOMİTELER
   1. Oluşumu 
   2. Yetkileri
   C. DAİRELER
   1. Oluşumu 
   2. Yetkileri
   D. BÜYÜK DAİRE
   1. Oluşumu 
   2. Yetkiler
   VII. MAHKEMENİN ÇALIŞMA YERİ.
   VIII. MAHKEMENİN “DANIŞMA GÖRÜŞÜ VERME” YETKİSİ 
   İKİNCİ ALT BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ
   I. MAHKEMEYE YAPILAN BAŞVURU TÜRLERİ
   A. DEVLET BAŞVURUSU

   1. Genel Olarak 
   2. Devlet Başvurularının İçeriği 
   B. BİREYSEL BAŞVURU
   1. Genel Olarak 
   2. Bireysel Başvurunun İçeriği 
   II. MAHKEMENİN YETKİSİ
   A. KİŞİ YÖNÜNDEN YETKİ
   1. Mahkemeye Kimler Başvurabilir? 
   2. Başvurular Kime Karşı Yapılır?
   B. KONU YÖNÜNDEN YETKİ
   C. YER YÖNÜNDEN YETKİ
   D. ZAMAN YÖNÜNDEN YETK
   III. MAHKEMEYE BAŞVURU VE BAŞVURULARIN “KABUL EDİLEBİLİRLİK” İNCELEMESİ
   A. MAHKEMEYE BAŞVURU 
   1. Genel olarak
   2. Başvuru Süresi
   3. Başvuru Dili 
   4. Adli Yardım 
   B. BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ
   1. Kabul Edilebilirlik Koşulları 
   2. Başvuruların, Kabul Edilebilirlik Bakımından İncelenmesi
   IV. BAŞVURULARIN “ESAS BAKIMINDAN” İNCELEMESİ
   A. OLAYLARIN SAPTANMASI 
   1. Devlet Başvuruları
   2. Bireysel Başvurular
   B. DOSTANE ÇÖZÜM 
   C. KARAR AŞAMASI 
   1. Karar Türleri 
   2. Adil Tazmin
   3. Kararların Kesinleşmesi
   4. Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar
   5. Kararların Dili, İmzalanması, Açıklanması ve Tebliği
   6. Son Kararın Yorumlanması Taleb
   7. Son Kararın Düzeltilmesi Talebi
   8. Son Karardaki Hataların Düzeltilmesi 
   9. Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı
   V. DAVALARIN BÜYÜK DAİREDE GÖRÜLMESİ
   A. YARGILAMA YETKİSİNİN BÜYÜK DAİREYE BIRAKILMASI
   B. TARAFLARIN, DAVANIN BÜYÜK DAİREYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE
   GÜVENCE ALTINA ALINAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
   I. AİHS MADDE 2- YAŞAM HAKKI
   A. AİHS 2. MADDESİNİN AÇIKLAMASI

   B. ANAYASA MADDE 17 – KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ
   VARLIĞI 
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
   II. AİHS MADDE 3- İŞKENCE YASAĞI
   A. AİHS MADDESİNİN AÇIKLAMASI 
   1. Genel Olarak
   2. Avrupa İşkence ve İnsanlık Dışı veya Küçük Düşürücü Muamele veya
   Cezaların Önlenmesi Sözleşmesi 
   B. ANAYASA MADDE 17 – KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ
   VARLIĞI 
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   III. AİHS MADDE 4- KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI

   AİHS MADDESİNİN AÇIKALAMASI 
   B. ANAYASA MADDE 18 – ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   IV. AİHS MADDE 5- ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI
   A. AİHS MADDESİNİN AÇIKLAMASI
   B. ANAYASA MADDE 19 – KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   V. AİHS MADDE 6- ADİL YARGILANMA HAKKI
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
   B. ANAYASA MADDE 36 – HAK ARAMA HÜRRİYETİ 
   C. ANAYASA MADDE 37 – KANUNİ HÂKİM GÜVENCESİ
   D. ANAYASA 38 – SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR
   E. ANAYASA MADDE 138 – MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI
   F. ANAYASA MADDE 139 – HÂKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI 
   G. ANAYASA MADDE 140 – HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİ
   H. ANAYASA MADDE 141 – DURUŞMALARIN AÇIK VE KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI119
   I. ANAYASA MADDE 142 – MAHKEMELERİN KURULUŞU
   İ. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   VI. AİHS MADDE 7- KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ 
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
   B. ANAYASA MADDE 38 – SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR 
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   VII. AİHS MADDE 8- ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI 
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
   B. ANAYASA MADDE 20 – ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
   C. ANAYASA MADDE 21 – KONUT DOKUNULMAZLIĞI
   D. ANAYASA MADDE 22 – HABERLEŞME HÜRRİYETİ 
   E. MADDE 20/1, 21 VE 22. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN ORTAK İSTİSNALAR 
   F. ANAYASA MADDE 41 – AİLENİN KORUNMASI VE ÇOCUK HAKLARI
   G. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   VIII. AİHS MADDE 9- DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI
   B. ANAYASA MADDE 24 – DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

   C. ANAYASA MADDE 25 - DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİ
   D. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   IX. AİHS MADDE 10- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI
   B. ANAYASA MADDE 26 - DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   X. AİHS MADDE 11- TOPLANTI VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
   B. ANAYASA MADDE 33 – DERNEK KURMA HÜRRİYETİ
   C. ANAYASA MADDE 34 - TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI
   D. ANAYASA MADDE 51 – SENDİKA KURMA HAKKI 
   E. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
   XI. AİHS MADDE 12- EVLENME HAKKI 
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI 
   B. ANAYASA MADDE 41 – AİLENİN KORUNMASI VE ÇOCUK HAKLARI 
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   XII. AİHS MADDE 13- ETKİLİ BAŞVURU HAKKI 
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI
   B. ANAYASA MADDE 36 – HAK ARAMA HÜRRİYETİ
   C. ANAYASA MADDE 40 – TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KORUNMASI
   D. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   XIII. AİHS MADDE 14- AYIRIMCILIK YASAĞI
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI
   B. ANAYASA MADDE 10 – KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   XIV. AİHS MADDE 15- OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ASKIYA ALMA
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI
   B. ANAYASA MADDE 15 – TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ
   DURDURULMASI 
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   XV. AİHS MADDE 16- YABANCILARIN SİYASAL ETKİNLİKLERİNİN KISITLANMASI 
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI
   B. ANAYASA MADDE 16 – YABANCILARIN DURUMU 
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   XVI. AİHS MADDE 17- HAKLARI KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI
   B. ANAYASA MADDE 14 – TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE
   KULLANILMAMASI 
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
   XVII. AİHS MADDE 18- HAKLARA GETİRİLECEK KISITLAMALARIN SINIRLANMASI 
   A. MADDENİN AÇIKLAMASI
   B. ANAYASA MADDE 13 – TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI
   C. SÖZLEŞME MADDESİ İLE ANAYASA MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI
   SÖZLEŞMESİNİN EK PROTOKOLLERİ
   4. KISIM
   İNSAN HAKLARININ ULUSAL BOYUTU
   BİRİNCİ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE
   GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SİYASİ MEKANİZMALAR
   I. GENEL OLARAK
   II. TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU
   III. TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
   A. GENEL OLARAK 
   B. KOMİSYONUN OLUŞUMU
   C. KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ
   D. KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ
   IV. KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 
   A. GENEL OLARAK
   B. KOMİSYONUN GÖREVLERİ
   C. KOMİSYONUN YETKİLERİ 
   D. KOMİSYONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
   V. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
   A. GENEL OLARAK
   B. KURULUŞU
   C. BAŞDENETÇİLİK
   D. KURUMUN GÖREVİ VE GÖREVİ DIŞINDA KALAN İŞLER
   E. KURUMA BAŞVURU USULÜ
   1. İncelenemeyecek Başvurular
   2. Bilgi ve Belge İstenmesi 
   3. İnceleme ve Araştırma
   4. Dava Açma Süresinin Yeniden İşlemeye Başlaması
   5. Raporlar
   İKİNCİ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE
   GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İDARİ MEKANİZMALAR
   I. GENEL OLARAK
   II. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU
   A. GENEL OLARAK
   B. 6701 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAKİ BAZI TANIMLAR 
   C. KURUMUN GÖREVLERİ 
   D. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULU 
   1. Kurulun Oluşumu
   2. Kurulun Görev ve Yetkileri 
   3. Kurulun Çalışma Esasları 
   E. BAŞKANLIK 
   F. AYRIMCILIKLA MÜCADELE 
   1. Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı

   2. Ayrımcılık Türleri 
   3. Ayrımcılık Yasağının Kapsamı 
   4. İstihdam ve Serbest Meslek 
   5. Ayrımcılık İddiasının İleri Sürülemeyeceği Hâller 
   G. BAŞVURULAR VE İNCELEME USULLERİ
   1. Başvurular 
   2. İhlal İncelemeleri
   3. İspat Yükü 
   H. İDARİ YAPTIRIMLAR
   III. İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI
   A. GENEL OLARAK
   B. OLUŞUMU 
   1. İl İnsan Hakları Kurulu 
   2. İlçe İnsan Hakları Kurulu 
   C. DANIŞMA VE BAŞVURU MASALARI 
   D. KOMİSYONLAR 
   E. GÖREVLERİ 
   F. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
   1. Toplantı Esasları 
   2. Başvuruların Alınması 
   3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması 
   4. Raporlama 
   IV. İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ULUSAL KOMİTESİ 
   A. OLUŞUMU
   B. GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 
   V. ADALET BAKANLIĞI İNSAN HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
   A. GENEL OLARAK
   B. BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ 
   C. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİNE
   İLİŞKİN EYLEM PLANI 
   VI. CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI 
   A. GENEL OLARAK 
   B. İZLEME KURULLARININ KURULUŞU
   C. İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

   D. İZLEME KURULLARINA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR

   E. İZLEME KURULLARININ GÖREVLERİ

   F. İZLEME KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ 
   VII. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
   A. GENEL OLARAK
   B. 6698 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAKİ BAZI TANIMLAR
   C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
   1. Genel olarak 
   2. Kişisel verilerin işlenme şartları
   3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi
   4. Kişisel Verilerin Aktarılması
   xviii İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME İÇİNDEKİLER
   5. Haklar ve Yükümlülükler
   6. Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili
   7. Suçlar ve Kabahatler
   8. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
   9. Kişisel Verileri Koruma Kurulu
   10. Başkanlık
   11. 6698 sayılı Kanunun Uygulanamayacağı Haller
   VIII. BİLGİ EDİNME HAKKI
   A. GENEL OLARAK 
   B. BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
   C. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   D. BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM
   E. BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM SÜRELERİ 
   F. İTİRAZ USULÜ 
   G. BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU
   H. BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI 
   IX. DİLEKÇE HAKKI
   A. GENEL OLARAK 
   B. DİLEKÇEDE BULUNMASI ZORUNLU ŞARTLAR
   C. DİLEKÇENİN İNCELENMESİ VE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE
   GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DİĞER MEKANİZMALAR
   I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN
   TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜ
   A. GENEL OLARAK
   B. İNSAN HAKLARI TAZMİNAT KOMİSYONU
   1. Komisyonun Oluşumu
   2. Komisyonun Görevleri ve Çalışma Usulü
   3. Komisyona Müracaat Usulü
   4. Müracaatın Reddi 
   5. Müracaat Hakkında Karar ve Karara İtiraz
   6. Kararın İlgili Adli veya İdari Mercie Bildirimi
   C. SONUÇ
   II. İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARINA İLİŞKİN BAŞVURULARIN
   İNCELENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR 
   A. BAŞVURU HAKKI
   B. RESEN İNCELEME 
   C. BAŞVURU YERİ VE USULÜ
   D. BAŞVURU DİLEKÇESİ
   E. ÖN İNCELEME
   F. İNCELEMEYE ESAS İLKELER
   G. İNCELEME VE SONUÇLANDIRMA SÜREÇLERİ VE USULÜ
   H. UZLAŞMA
   I. KARAR.

   1. Karar Türleri 
   2. Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar
   3. Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler
   4. Kararların Yeniden İncelenmesi
   III. TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI 
   A. GENEL OLARAK

   B. 5233 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN ZARARLAR
   C. ZARAR TESPİT KOMİSYONLARI

   1. Komisyonun Oluşumu ve Çalışma Usulü

   2. Komisyonun Görevleri

   D. BAŞVURUNUN SÜRESİ, ŞEKLİ, İNCELENMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

   E. KARŞILANACAK ZARARLAR

   F. ZARARIN TESPİTİ

   G. ZARARLARIN KARŞILANMA ŞEKLİ VE SULHNAME

   H. ZARARIN KARŞILANMASI 

   IV. KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU

   A. GENEL OLARAK

   B. KOMİSYONUN OLUŞUMU

   C. KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLER

   D. KOMİSYONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

   E. MERKEZÎ KAYIT SİSTEMİ

   F. ÖN İNCELEME VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

   V. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

   A. GENEL OLARAK 

   B. KANUNDA YER ALAN BAZI TANIMLAR 

   C. KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

   1. Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

   2. Hâkim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

   3. Hâkim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları 

   D. İHBAR

   E. TEDBİR KARARININ VERİLMESİ, TEBLİĞİ VE GİZLİLİK 

   F. İTİRAZ 

   G. TEDBİR KARARLARININ BİLDİRİMİ VE UYGULANMASI
   H. TEDBİR KARARLARINA AYKIRILIK
   VI. ÇOCUKLARIN KORUNMASI 
   A. GENEL OLARAK
   B. 5395 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA BELİRLENEN TEMEL İLKELER
   C. KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER
   D. KURUMA BAŞVURU
   E. KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINMASI
   1. Genel Olarak
   2. Tedbirlerde Yetki
   F. ACİL KORUNMA KARARI ALINMASI
   G. SOSYAL İNCELEME
   H. DENETİM
   xx İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME
   VII. ENGELLİLERİN KORUNMASI 
   A. GENEL OLARAK
   B. 5378 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA BAZI TANIMLAR
   C. 5378 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ENGELLİLERİN KORUNMASINA
   YÖNELİK İLKELER 
   D. ENGELLİLİK DURUMU
   E. DESTEK VE BAKIM
   F. HABİLİTASYON VE REHABİLİTASYON
   G. ERKEN TANI VE KORUYUCU HİZMETLER
   VIII. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI
   A. GENEL OLARAK
   B. İSTİSNALAR

   C. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YERİ, GÜZERGÂHI VE ZAMANI
   D. TOPLANTI ŞEKLİ VE ŞARTLARI
   1. Düzenleme Kurulu 
   2. Bildirim 
   3. Toplantının Yapılması 

   4. Toplantının Ertelenmesi veya Yasaklanması 

   E. YASAKLAR VE TOPLANTI VEYA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNÜN DAĞITILMASI

   1. Yasak Yerler

   2. Toplantı veya Gösteri Yürüyüşünün Dağıtılması

   F. CEZA HÜKÜMLERİ 
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE
   GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK “BİREYSEL BAŞVURU” MEKANİZMASI
   I. GENEL OLARAK
   II. BİREYSEL BAŞVURU HAKKI 
   A. GENEL OLARAK
   B. BİREYSEL BAŞVURU HAKKINA SAHİP OLANLAR
   III. BİREYSEL BAŞVURU USULÜ
   IV. BİREYSEL BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI VE İNCELENMESİ
   V. ESAS HAKKINDAKİ İNCELEME 
   VI. KARARLAR 
   VII. BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI
   EKLER
   EK1: İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK
   BAZI ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
   EK 2: İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SORULARI VE CEVAPLARI
   I. İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ GENEL HUSUSLARA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 
   II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI BOYUTUNA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR
   III. İNSANHAKLARININ ULUSAL BOYUTUNA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 
   IV. 1982 ANAYASASINDA YER ALAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN
   SORU VE CEVAPLAR 

   Stok Kodu
   :
   9786059637527
   Boyut
   :
   16,5*23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   304
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   04.01.2018
   Kapak Türü
   :
   SERT KAPAK
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   17,50   
   17,50   
   2
   8,97   
   17,94   
   3
   6,04   
   18,11   
   4
   4,57   
   18,29   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   17,50   
   17,50   
   2
   9,01   
   18,03   
   3
   6,07   
   18,20   
   4
   4,59   
   18,38   
   5
   3,69   
   18,46   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   17,50   
   17,50   
   2
   9,01   
   18,03   
   3
   6,07   
   18,20   
   4
   4,59   
   18,38   
   5
   3,69   
   18,46   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   17,50   
   17,50   
   2
   9,01   
   18,03   
   3
   6,07   
   18,20   
   4
   4,59   
   18,38   
   5
   3,69   
   18,46   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   17,50   
   17,50   
   2
   9,01   
   18,03   
   3
   6,07   
   18,20   
   4
   4,59   
   18,38   
   5
   3,69   
   18,46   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   17,50   
   17,50   
   2
   9,01   
   18,03   
   3
   6,07   
   18,20   
   4
   4,59   
   18,38   
   5
   3,69   
   18,46   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   17,50   
   17,50   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat