Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU %25 indirimli İsmail Ercan

THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

Liste Fiyatı : 55,00TL
İndirimli Fiyat : 41,25TL
Kazancınız : 13,75TL
Taksitli fiyat : 5 x 8,70TL
Havale/EFT ile : 40,43TL
THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
Kuram Kitap
41.25

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

 

1. KISIM GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI

I.   GENEL OLARAK
II.  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI

  1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı
  2. Yer Bakımından Uygulama Alanı
  3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı

 

İKİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ

I.     DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ
II.    CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ
III.   MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ
IV.    ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ
V.     DOĞRUDANLIK İLKESİ
VI.   SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ
VII.  ALENİLİK İLKESİ
VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ

I.   GENEL OLARAK
II.  TÜRLERİ

  1. Madde Bakımından Yetki
  2. Yer Bakımından Yetki
  3. Kişi Bakımından Yetki
  4. Görev (= İş Bölümü) Bakımından Yetki

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU

I.   GENEL OLARAK
II.  CEZA DAVASI
III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR

  1. Genel Olarak
  2. Türleri
  3. Sonuçları

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI (= ŞARTLARI)

I.   GENEL OLARAK
II.  TÜRLERİ

  1. Dava Koşulları
  2. Yargılama Koşulları

III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
IV.  MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI

  1. Soruşturma Evresi
  2. Kovuşturma Evresi

 

ALTINCI BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER

I.   CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ

  1. Genel Olarak
  2. Türleri
  3. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar

II.  CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER

  1. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması
  2. Eski Hale Getirme
  3. Adlî Tatil
  4. Tebligat

 

2. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ (= SÜJELERİ)

BİRİNCİ BÖLÜM: MUHAKEME MAKAMLARI

I.   GENEL OLARAK

  1. İtham Sistemi
  2. Tahkik Sistemi
  3. İşbirliği Sistemi

II.  İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA)

  1. Genel Olarak
  2. Savcı
  3. Katılan (= Müdahil)

III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA)

  1. Genel Olarak
  2. Bireysel Savunma
  3. Kamusal (= Teknik) Savunma: Müdafi

IV.  YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME)

  1. Yargıç
  2. Mahkeme

 

İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZNELER (= SÜJELER)

I.   KOLLUK (= ZABITA)

  1. Genel Olarak
  2. Görevleri

II.  MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ

  1. Genel Olarak
  2. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları
  3. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi

 

3KISIM CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT

BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI

I.   GENEL OLARAK
II.  KANIT TÜRLERİ

  1. Beyan Kanıtları
  2. Belge Kanıtları
  3. Belirtiler

 

İKİNCİ BÖLÜM: KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME

I.   KANITLARIN TOPLANMASI

  1. Genel Olarak
  2. Zorla Getirme
  3. Gözlem Altına Alma
  4. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
  5. Moleküler Genetik İnceleme
  6. Fizik Kimliğin Tespiti
  7. Keşif
  8. Yer Gösterme
  9. Teşhis
  10. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene
  11. Otopsi
  12. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem

II.  KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI
III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. Genel Olarak
  2. Bilirkişi Mütalaası

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANIT YASAKLARI

I.   GENEL OLARAK
II.  TÜRLERİ

  1. Kanıt Elde Etme Yasakları
  2. Kanıt Değerlendirme Yasakları

III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ
IV.  HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI
V.   ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

4. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

I.   ORTAK ÖZELLİKLERİ
II.  ÖN KOŞULLARI

İKİNCİ BÖLÜM: YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA

I.   GENEL OLARAK
II.  KOŞULLARI

  1. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi
  2. Kolluğun Yakalama Yetkisi

III. SONUÇLARI
IV.  GÖZALTINA ALMA

  1. Genel Olarak
  2. Gözaltı Süreleri
  3. Sonuçları

V.   DURDURMA VE KİMLİK SORMA
VI.  İDARİ GÖZETİM

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TUTUKLAMA

I.     GENEL OLARAK
II.    KOŞULLARI

  1. Maddi Koşullar
  2. Biçimsel Koşullar

III.   TUTUKLAMA KARARI
IV.    TUTUKLULUK SÜRELERİ
V.     TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ
VI.   TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ
VII.  TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ
VIII. ADLİ KONTROL

  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Karar
  4. İçeriği

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA

I.    GENEL OLARAK
II.   KOŞULLARI
III.  ARAMA KARARI VEYA EMRİ
IV.   ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER
V.    BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA
VI.  ARAMANIN YAPILMASI
VII. ARAMANIN SONA ERMESİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: ELKOYMA VE ALIKOYMA

I.    GENEL OLARAK
II.   KOŞULLARI
III.  ELKOYMA İŞLEMİ
IV.   DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ
V.   ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ
VI.  ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI
VII. ÖZEL ELKOYMA

  1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
  2. Postada Elkoyma
  3. Avukat Bürolarında Elkoyma
  4. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması
  5. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma
  6. Basılmış Eserlere Elkoyma
  7. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma
  8. Alıkoyma

 

ALTINCI BÖLÜM: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

I.    GENEL OLARAK
II.  KOŞULLARI
III. USUL VE SONUÇLARI
IV.   TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR
V.   ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ

  1. Kapsam
  2. Yasal Düzenlemeler
  3. Dinleme Merkezi ve Yetkili Yargıç

 

YEDİNCİ BÖLÜM: DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ

I.    GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ

  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Sonuçları

II.  TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME

  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Sonuçları

III. TANIK KORUMA TEDBİRİ

  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması

IV.  İNTERNET YAYINLARINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI TEDBİRİ

  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Sonuçları
  4. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve İçeriğe Erişimin Engellenmesi
  5. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi
  6. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

I.   GENEL OLARAK
II.  KOŞULLARI
III. USUL
IV.  TAZMİNATIN GERİ ALINMASI

 

5. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: SORUŞTURMA EVRESİ

I.   GENEL OLARAK
II.  SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI

  1. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi
  2. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler
  3. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma

III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ

  1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (= Takipsizlik) Kararı
  2. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı
  3. Kamu Davasının Ertelenmesi
  4. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) Kararı
  5. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı

 

İKİNCİ BÖLÜM: KOVUŞTURMA EVRESİ

I.   DURUŞMA HAZIRLIĞI
II.  DURUŞMA

  1. Duruşmada Hazır Bulunacaklar
  2. Duruşmanın Başlaması
  3. Duruşma Tutanağı
  4. Duruşmanın Açıklığı (= Aleniyeti)
  5. Duruşmanın Düzen ve Disiplini
  6. Doğrudan Soru Yöneltme
  7. Ek Savunma Hakkı

III. SON KARAR

  1. Genel Olarak
  2. Hüküm
  3. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü
  4. Hükmün Açıklanması
  5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 

6. KISIM YASA YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

I.   GENEL OLARAK
II.  YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI

  1. Genel Olarak
  2. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı
  3. Avukatın Başvurma Hakkı
  4. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı
  5. Katılanın Başvurma Hakkı
  6. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı

III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ

  1. Süre
  2. Başvuru Usulü
  3. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi

IV.  YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI

  1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma
  2. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı

 

İKİNCİ BÖLÜM: OLAĞAN YASA YOLLARI

I.   İTİRAZ

  1. Genel Olarak
  2. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar
  3. İtiraz Süresi
  4. Usul
  5. Etkisi

II.  İSTİNAF

  1. Genel Olarak
  2. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar
  3. İstinaf Nedeni
  4. İstinaf Süresi
  5. Usul
  6. Etkisi

III. TEMYİZ

  1. Genel Olarak
  2. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar
  3. Temyiz Nedenleri
  4. Temyiz Süresi
  5. Usul
  6. Etkisi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI

I.   CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI
II.  YASA YARARINA BOZMA
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ

  1. Genel Olarak
  2. Başvuru Nedenleri
  3. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi
  4. Usul

 

7. KISIM MUHAKEME GİDERLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

I.   GENEL OLARAK
II.  ÖZEL DURUMLAR

 

8. KISIM ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

I.   KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME

  1. Genel Olarak
  2. İzin Vermeye Yetkili Merciler
  3. İzin Usulü

II.  ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME

 

İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

I.   ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME
II.  UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ

  1. Genel Olarak
  2. Koşulları
  3. Usul
  4. Sonuçları

III. MÜSADERE MUHAKEMESİ

  1. Genel Olarak
  2. Muhakeme Usulü
  3. Geri Alma (= İade) Davası

 

EKLER

(1) CEZA MUHAKEMESİ YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

 

  • Açıklama
    • Kitaptaki konuların ana başlıkları:

       

      1. KISIM GİRİŞ

      BİRİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI

      I.   GENEL OLARAK
      II.  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
      III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI

      1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı
      2. Yer Bakımından Uygulama Alanı
      3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı

       

      İKİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ

      I.     DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ
      II.    CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ
      III.   MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ
      IV.    ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ
      V.     DOĞRUDANLIK İLKESİ
      VI.   SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ
      VII.  ALENİLİK İLKESİ
      VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ

       

      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ

      I.   GENEL OLARAK
      II.  TÜRLERİ

      1. Madde Bakımından Yetki
      2. Yer Bakımından Yetki
      3. Kişi Bakımından Yetki
      4. Görev (= İş Bölümü) Bakımından Yetki

       

      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU

      I.   GENEL OLARAK
      II.  CEZA DAVASI
      III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR

      1. Genel Olarak
      2. Türleri
      3. Sonuçları

       

      BEŞİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI (= ŞARTLARI)

      I.   GENEL OLARAK
      II.  TÜRLERİ

      1. Dava Koşulları
      2. Yargılama Koşulları

      III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
      IV.  MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI

      1. Soruşturma Evresi
      2. Kovuşturma Evresi

       

      ALTINCI BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER

      I.   CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ

      1. Genel Olarak
      2. Türleri
      3. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar

      II.  CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER

      1. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması
      2. Eski Hale Getirme
      3. Adlî Tatil
      4. Tebligat

       

      2. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ (= SÜJELERİ)

      BİRİNCİ BÖLÜM: MUHAKEME MAKAMLARI

      I.   GENEL OLARAK

      1. İtham Sistemi
      2. Tahkik Sistemi
      3. İşbirliği Sistemi

      II.  İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA)

      1. Genel Olarak
      2. Savcı
      3. Katılan (= Müdahil)

      III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA)

      1. Genel Olarak
      2. Bireysel Savunma
      3. Kamusal (= Teknik) Savunma: Müdafi

      IV.  YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME)

      1. Yargıç
      2. Mahkeme

       

      İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZNELER (= SÜJELER)

      I.   KOLLUK (= ZABITA)

      1. Genel Olarak
      2. Görevleri

      II.  MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ

      1. Genel Olarak
      2. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları
      3. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi

       

      3KISIM CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT

      BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI

      I.   GENEL OLARAK
      II.  KANIT TÜRLERİ

      1. Beyan Kanıtları
      2. Belge Kanıtları
      3. Belirtiler

       

      İKİNCİ BÖLÜM: KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME

      I.   KANITLARIN TOPLANMASI

      1. Genel Olarak
      2. Zorla Getirme
      3. Gözlem Altına Alma
      4. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
      5. Moleküler Genetik İnceleme
      6. Fizik Kimliğin Tespiti
      7. Keşif
      8. Yer Gösterme
      9. Teşhis
      10. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene
      11. Otopsi
      12. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem

      II.  KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI
      III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

      1. Genel Olarak
      2. Bilirkişi Mütalaası

       

      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANIT YASAKLARI

      I.   GENEL OLARAK
      II.  TÜRLERİ

      1. Kanıt Elde Etme Yasakları
      2. Kanıt Değerlendirme Yasakları

      III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ
      IV.  HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI
      V.   ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

       

      4. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ

      BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

      I.   ORTAK ÖZELLİKLERİ
      II.  ÖN KOŞULLARI

      İKİNCİ BÖLÜM: YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA

      I.   GENEL OLARAK
      II.  KOŞULLARI

      1. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi
      2. Kolluğun Yakalama Yetkisi

      III. SONUÇLARI
      IV.  GÖZALTINA ALMA

      1. Genel Olarak
      2. Gözaltı Süreleri
      3. Sonuçları

      V.   DURDURMA VE KİMLİK SORMA
      VI.  İDARİ GÖZETİM

       

      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TUTUKLAMA

      I.     GENEL OLARAK
      II.    KOŞULLARI

      1. Maddi Koşullar
      2. Biçimsel Koşullar

      III.   TUTUKLAMA KARARI
      IV.    TUTUKLULUK SÜRELERİ
      V.     TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ
      VI.   TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ
      VII.  TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ
      VIII. ADLİ KONTROL

      1. Genel Olarak
      2. Koşulları
      3. Karar
      4. İçeriği

       

      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA

      I.    GENEL OLARAK
      II.   KOŞULLARI
      III.  ARAMA KARARI VEYA EMRİ
      IV.   ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER
      V.    BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA
      VI.  ARAMANIN YAPILMASI
      VII. ARAMANIN SONA ERMESİ

       

      BEŞİNCİ BÖLÜM: ELKOYMA VE ALIKOYMA

      I.    GENEL OLARAK
      II.   KOŞULLARI
      III.  ELKOYMA İŞLEMİ
      IV.   DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ
      V.   ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ
      VI.  ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI
      VII. ÖZEL ELKOYMA

      1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
      2. Postada Elkoyma
      3. Avukat Bürolarında Elkoyma
      4. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması
      5. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma
      6. Basılmış Eserlere Elkoyma
      7. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma
      8. Alıkoyma

       

      ALTINCI BÖLÜM: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

      I.    GENEL OLARAK
      II.  KOŞULLARI
      III. USUL VE SONUÇLARI
      IV.   TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR
      V.   ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ

      1. Kapsam
      2. Yasal Düzenlemeler
      3. Dinleme Merkezi ve Yetkili Yargıç

       

      YEDİNCİ BÖLÜM: DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ

      I.    GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ

      1. Genel Olarak
      2. Koşulları
      3. Sonuçları

      II.  TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME

      1. Genel Olarak
      2. Koşulları
      3. Sonuçları

      III. TANIK KORUMA TEDBİRİ

      1. Genel Olarak
      2. Koşulları
      3. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması

      IV.  İNTERNET YAYINLARINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI TEDBİRİ

      1. Genel Olarak
      2. Koşulları
      3. Sonuçları
      4. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve İçeriğe Erişimin Engellenmesi
      5. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi
      6. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi

       

      SEKİZİNCİ BÖLÜM: KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

      I.   GENEL OLARAK
      II.  KOŞULLARI
      III. USUL
      IV.  TAZMİNATIN GERİ ALINMASI

       

      5. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ

      BİRİNCİ BÖLÜM: SORUŞTURMA EVRESİ

      I.   GENEL OLARAK
      II.  SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI

      1. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi
      2. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler
      3. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma

      III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ

      1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (= Takipsizlik) Kararı
      2. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı
      3. Kamu Davasının Ertelenmesi
      4. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) Kararı
      5. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı

       

      İKİNCİ BÖLÜM: KOVUŞTURMA EVRESİ

      I.   DURUŞMA HAZIRLIĞI
      II.  DURUŞMA

      1. Duruşmada Hazır Bulunacaklar
      2. Duruşmanın Başlaması
      3. Duruşma Tutanağı
      4. Duruşmanın Açıklığı (= Aleniyeti)
      5. Duruşmanın Düzen ve Disiplini
      6. Doğrudan Soru Yöneltme
      7. Ek Savunma Hakkı

      III. SON KARAR

      1. Genel Olarak
      2. Hüküm
      3. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü
      4. Hükmün Açıklanması
      5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

       

      6. KISIM YASA YOLLARI

      BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

      I.   GENEL OLARAK
      II.  YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI

      1. Genel Olarak
      2. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı
      3. Avukatın Başvurma Hakkı
      4. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı
      5. Katılanın Başvurma Hakkı
      6. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı

      III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ

      1. Süre
      2. Başvuru Usulü
      3. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi

      IV.  YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI

      1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma
      2. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı

       

      İKİNCİ BÖLÜM: OLAĞAN YASA YOLLARI

      I.   İTİRAZ

      1. Genel Olarak
      2. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar
      3. İtiraz Süresi
      4. Usul
      5. Etkisi

      II.  İSTİNAF

      1. Genel Olarak
      2. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar
      3. İstinaf Nedeni
      4. İstinaf Süresi
      5. Usul
      6. Etkisi

      III. TEMYİZ

      1. Genel Olarak
      2. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar
      3. Temyiz Nedenleri
      4. Temyiz Süresi
      5. Usul
      6. Etkisi

       

      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI

      I.   CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI
      II.  YASA YARARINA BOZMA
      III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ

      1. Genel Olarak
      2. Başvuru Nedenleri
      3. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi
      4. Usul

       

      7. KISIM MUHAKEME GİDERLERİ

      BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

      I.   GENEL OLARAK
      II.  ÖZEL DURUMLAR

       

      8. KISIM ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

      BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

      I.   KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME

      1. Genel Olarak
      2. İzin Vermeye Yetkili Merciler
      3. İzin Usulü

      II.  ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME

       

      İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

      I.   ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME
      II.  UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ

      1. Genel Olarak
      2. Koşulları
      3. Usul
      4. Sonuçları

      III. MÜSADERE MUHAKEMESİ

      1. Genel Olarak
      2. Muhakeme Usulü
      3. Geri Alma (= İade) Davası

       

      EKLER

      (1) CEZA MUHAKEMESİ YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

       

      Stok Kodu
      :
      9786059637480
      Boyut
      :
      16,5x23,5
      Sayfa Sayısı
      :
      408
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Baskı
      :
      14
      Basım Tarihi
      :
      Kasım 2018
      Kapak Türü
      :
      Karton Kapak
      Kağıt Türü
      :
      1.Hamur
  • Taksit Seçenekleri
    • Axess Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      41,25   
      41,25   
      2
      21,22   
      42,45   
      3
      14,29   
      42,86   
      4
      10,82   
      43,27   
      5
      -   
      -   
      Cardfinans
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      41,25   
      41,25   
      2
      21,24   
      42,49   
      3
      14,30   
      42,90   
      4
      10,83   
      43,31   
      5
      8,70   
      43,52   
      Bonus Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      41,25   
      41,25   
      2
      21,24   
      42,49   
      3
      14,30   
      42,90   
      4
      10,83   
      43,31   
      5
      8,70   
      43,52   
      Paraf Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      41,25   
      41,25   
      2
      21,24   
      42,49   
      3
      14,30   
      42,90   
      4
      10,83   
      43,31   
      5
      8,70   
      43,52   
      Maximum Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      41,25   
      41,25   
      2
      21,24   
      42,49   
      3
      14,30   
      42,90   
      4
      10,83   
      43,31   
      5
      8,70   
      43,52   
      World Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      41,25   
      41,25   
      2
      21,24   
      42,49   
      3
      14,30   
      42,90   
      4
      10,83   
      43,31   
      5
      8,70   
      43,52   
      Diğer Kartlar
      Taksit Sayısı
      Taksit tutarı
      Genel Toplam
      1
      41,25   
      41,25   
      2
      -   
      -   
      3
      -   
      -   
      4
      -   
      -   
      5
      -   
      -   
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat