Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi %25 indirimli Çiğdem Kağıtçıbaşı

Benlik, Aile ve İnsan GelişimiKültürel Psikolojide Kuram ve Uygulamalar

Liste Fiyatı : 34,00TL
İndirimli Fiyat : 25,50TL
Kazancınız : 8,50TL
Taksitli fiyat : 5 x 5,38TL
Havale/EFT ile : 24,99TL
Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi
Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi Kültürel Psikolojide Kuram ve Uygulamalar
Koç Üniversitesi Yayınları
25.50

Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, sosyal psikolojinin kurucularından biri olarak uluslararası üne sahip Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yirmi yıla yayılmış çalışmalarını bir araya getiriyor.

Kağıtçıbaşı kültürün kişisel gelişime etkisini bağlamsal-gelişimsel-işlevsel bir yaklaşımla inceliyor. Küreselleşme sonucunda giderek birbirine benzeyen yaşam tarzları bağlamında benliğin doğasına ve insanın gelişimine kültürler arası bir perspektiften bakıyor.

Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, psikolojiyi evrenselleştirme çabasında olan araştırmacılar için yol gösterici bir kitap, psikoloji ve sosyal bilimler öğrencileri içinse benzersiz bir kaynak.

Çiğdem Kağıtçıbaşı (1940-2017) ABD’nin önde gelen üniversitelerinde dersler verdi, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin en değerli hocaları arasında yer aldı. TÜBA’nın kurucularından biriydi, AÇEV’de de pek çok sosyal uygulamanın başlatıcısı oldu.

 

İÇİNDEKİLER

İkinci Basımın Sunuşu 13
Teşekkür 17
Birinci Basımın Önsözü 19

İNGİLİZCE BİRİNCİ BASIMIN SUNUŞU
Kişisel Bir Giriş 23
Kişiler Arası İlişkiler 23
Sosyal Katılım 26

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ
Kültürel Psikoloji

Bu Kitap Hakkında 31
Benlik-Aile-Toplum İlişkisi 32
Kuram-Uygulama İlişkisi 33
Kültürel ve Kültürler Arası Yaklaşım 34
Kültür Kavramı 35
Varsayılan Karşıtlıkların Bağdaştırılması 37
Kültürler Arası Bakış Açısının Gelişimi 39
Kültürler Arası Yaklaşımın Yararları 45
Özet ve Temel Noktalar 48

BİRİNCİ KISIM
BENLİK VE İNSAN GELİŞİMİ, AİLE, KÜLTÜR

İKİNCİ BÖLÜM
Bağlamında Gelişim

Anlamsal Bağlam 51
Tipik Bir Örnek Olarak Ana Baba Şefkati ve Denetimi 52
Bağlam Üzerine Kuramsal Bakış Açıları 55
Kuramsal Gelişmeler ve Problem Odaklı Araştırmalar 57
Kültürler Arası Gelişim Psikolojisinde Bağlamsal Kuramlar 58
Bağlamsal-İşlevsel Bakış Açısının Değeri 61
Bağlamın Özellikleri 62
Çocuklarla İlgili Toplumsal Değerler 63
Küresel Toplumsal Değişim 65
Ana Babanın Amaçları, İnançları ve Değerleri 67
Sosyal Sınıf Bağlamı 70
Yoksul Ortamda Büyümenin Etkisi 72
Gelişimi Bağlamla İlişkilendiren Modeller 73
Özet ve Temel Noktalar 78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik İçin Sosyalleşme

Sosyalleşme 81
Günlük “Öğretme ve Öğrenme” 83
Bilişsel Yeterliğin Kuramsal Kavramlaştırılışı 86
Kültürler Arası Psikolojinin Geçmişi 86
Gündelik Biliş ile İlgili Sorunlar 88
Bilişsel Yeterliğin Kültürel Kavramlaştırılışı 91
Yeterliğin Sosyal Tanımı 91
Yaşam Tarzlarındaki Değişimler 94
Bilişsel Yeterlik Bakımından Dezavantaj 96
Sıkça Rastlanan Örüntüler ve Orantısızlıklar 104
Küresel Bakış Açılarında İşlevsel Değişimler: Odaklaşmaya Doğru 106
Özet ve Temel Noktalar 109

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kültür, Benlik ve Bireycilik-Toplulukçuluk

Kültüre Bağlı Olarak Değişen Benlik Kavramı 112
Benlik Nasıl Anlaşılıyor? Son Birkaç On Yıla Ait Görüşler 112
Benliğin İncelenmesinde Tarihsel Eğilimler 116
Amerikan Psikolojisinde Özeleştiri 116
Kültürel ve Kültürler Arası Araştırmalar 119
Bireycilik-Toplulukçuluk 122
Bir Ayrım: Normatif ve İlişkisel Bireycilik-Toplulukçuluk 123
İlişkisel Benlik-Ayrık Benlik 128
Bağımsızlık-Karşılıklı Bağımlılık 129
Bireycilik-Toplulukçuluk ya da İlişkisel-Ayrık Benliğin Psikolojik İşlevlerle Bağıntıları 131
Ahlaki Düşünme ve Sosyal Adalet 132
Kendini Yükseltme 134
Bilişler ve Duygular 136
Denetim 139
Başarı Güdüsü 140
Özet ve Temel Noktalar 142

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuğun Değeri ve Aile

Modernleşme Kuramının Aileyi Ele Alışı 146
Modernleşme Varsayımlarının Sorgulanması 147
Çocuğun Değeri Araştırması I (1970’ler) 149
Çocuklara Atfedilen Değerler 150
Aile Değişimi Kuramı 152
Genel Kuramsal Çerçeve 152
Bağımlılık Modeli 155
Bağımsızlık Modeli 157
Nasıl Bir Aile Değişimi? 160
Duygusal ya da Psikolojik Bağlılık Modeli 162
Çocuğun Değeri Araştırması II (2000’ler) 165
Aile Değişimi Kuramı ve Psikolojik/Duygusal Bağlılık Modeline
Daha Fazla Ampirik Destek 169
Farklı Bir Odaklaşma 174
Özet ve Temel Noktalar 178

ALTINCI BÖLÜM
Ana Babalık ve Özerk-İlişkisel Benliğin Gelişimi

Gelişimsel Bir Kavramlaştırma Gerekliliği 181
Anahtar Sorular 183
Ana Babalık 184
Bebeklik ve Bağlanma 185
Çocuk Yetiştirme 188
Ergen-Ana Baba İlişkisi 192
Temel İhtiyaçlar Olarak Özerklik ve İlişkisellik 194
İki Temel Boyut 197
Özerk-İlişkisel Benlik ve Bir Benlik Gelişimi Modeli 198
Kuramsal Tartışma ve Netleştirme 202
İki Çeşit İlişkisellik 202
Karşıt Bakış Açılarının Çözümlenmesi 206
Özerk-İlişkisel Benliği Ölçmek 208
Odaklaşmaya Doğru Ampirik Kanıtlar 210
Çeşitlilikten Odaklaşmaya 213
Özet ve Temel Noktalar 215

İKİNCİ KISIM
SOSYAL SORUNLAR VE UYGULAMALAR

YEDİNCİ BÖLÜM
Değiştirme: Psikolojinin Rolü

İkinci Kısım Hakkında: Kuram ve Uygulama 219
Psikoloji ve Gelişim 220
Kuram ve Uygulama 223
Değerler, Standartlar ve Görecilik 225
Görecilik Etnik Merkezciliğin Tek Alternatifi midir? 227
Eğitim Politikaları 231
Psikoloji İşe Yarayacak mı? 236
Okula Hazırlık ve Erken Gelişim Göstergeleri 237
Erken Yaşlarda Çevrenin Etkileri Üzerine Araştırmalar 244
Doğa-Çevre Dinamikleri 245
Özet ve Temel Noktalar 248

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Müdahale: Erken Destek

Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Programları 252
EÇG’nin Günümüzdeki Durumu 253
Amerikan Deneyimi: Head Start ve Diğer EÇG Projeleri 254
Çoğunluk Dünya’daki Deneyimler 258
EÇG Araştırmalarındaki Sorunlar 263
Programların Fayda-Maliyet Analizleri ve Yaygınlaştırılma Potansiyelleri 271
Türkiye’de EÇG 273
Özet ve Temel Noktalar 276

DOKUZUNCU BÖLÜM
Türkiye Erken Destek Projesi

Dört Yıllık İlk Çalışma 280
Dördüncü Yıl Sonuçları 285
Tartışma ve Takip Araştırması Gereği 291
Birinci Takip Araştırması 293
Birinci Takip Araştırmasının Sonuçları 294
Tartışma ve İkinci Takip Araştırması’nın Gereği 299
İkinci Takip Araştırması 302
İkinci Takip Araştırması’nın Sonuçları 303
Sonuçlar ve Genel Tartışma 308
Proje Müdahalesi (Anne Eğitimi) 309
Uygulamaları Yaygınlaştırmak 310
Maliyet Verimliliği 312
Sonuç 313
Özet ve Temel Noktalar 316

ONUNCU BÖLÜM
Göç ve Kültürleşme

Göç 319
Tarihsel Arka Plan 320
Kültürleşme 322
Kuramsal Bakış Açıları 323
Kültürleşmede Aile ve Ana Babalık 328
Kültürleşme Bağlamında Benlik ve Aile Değişimi Modeli 329
Kültürleşmede Rol Oynayan Bağlamsal Faktörler 334
Makro Bağlam 336
Politikaya Yönelik Sonuçlar 337
Özet ve Temel Noktalar 339

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Entegrasyon Arayışları ve Politika Çıkarsamaları

Genel Özet ve Önemli Konular 341
Bütünleştirici Sentezler 342
Erken Müdahaleyle İlgili Kritik Konular 346
Göçle İlgili Önemli Konular 351
Psikoloji ve Sosyal Politika 353
Politikaya Yönelik Çıkarsamalar 355
Erken İnsan Gelişimini Destekleyen Politikalar 355
Bütünsel, Çok Amaçlı Politikalar 357
Duygusal Bağlılık Modeli’nin Politik Çıkarsamaları 359
Sonuçlar: Sağlıklı Bir İnsan Modeli 361
Özet ve Temel Noktalar 364

Kaynakça 366
Kavramlar Dizini 438
Adlar Dizini 450

 • Açıklama
  • Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, sosyal psikolojinin kurucularından biri olarak uluslararası üne sahip Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yirmi yıla yayılmış çalışmalarını bir araya getiriyor.

   Kağıtçıbaşı kültürün kişisel gelişime etkisini bağlamsal-gelişimsel-işlevsel bir yaklaşımla inceliyor. Küreselleşme sonucunda giderek birbirine benzeyen yaşam tarzları bağlamında benliğin doğasına ve insanın gelişimine kültürler arası bir perspektiften bakıyor.

   Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, psikolojiyi evrenselleştirme çabasında olan araştırmacılar için yol gösterici bir kitap, psikoloji ve sosyal bilimler öğrencileri içinse benzersiz bir kaynak.

   Çiğdem Kağıtçıbaşı (1940-2017) ABD’nin önde gelen üniversitelerinde dersler verdi, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin en değerli hocaları arasında yer aldı. TÜBA’nın kurucularından biriydi, AÇEV’de de pek çok sosyal uygulamanın başlatıcısı oldu.

    

   İÇİNDEKİLER

   İkinci Basımın Sunuşu 13
   Teşekkür 17
   Birinci Basımın Önsözü 19

   İNGİLİZCE BİRİNCİ BASIMIN SUNUŞU
   Kişisel Bir Giriş 23
   Kişiler Arası İlişkiler 23
   Sosyal Katılım 26

   BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ
   Kültürel Psikoloji

   Bu Kitap Hakkında 31
   Benlik-Aile-Toplum İlişkisi 32
   Kuram-Uygulama İlişkisi 33
   Kültürel ve Kültürler Arası Yaklaşım 34
   Kültür Kavramı 35
   Varsayılan Karşıtlıkların Bağdaştırılması 37
   Kültürler Arası Bakış Açısının Gelişimi 39
   Kültürler Arası Yaklaşımın Yararları 45
   Özet ve Temel Noktalar 48

   BİRİNCİ KISIM
   BENLİK VE İNSAN GELİŞİMİ, AİLE, KÜLTÜR

   İKİNCİ BÖLÜM
   Bağlamında Gelişim

   Anlamsal Bağlam 51
   Tipik Bir Örnek Olarak Ana Baba Şefkati ve Denetimi 52
   Bağlam Üzerine Kuramsal Bakış Açıları 55
   Kuramsal Gelişmeler ve Problem Odaklı Araştırmalar 57
   Kültürler Arası Gelişim Psikolojisinde Bağlamsal Kuramlar 58
   Bağlamsal-İşlevsel Bakış Açısının Değeri 61
   Bağlamın Özellikleri 62
   Çocuklarla İlgili Toplumsal Değerler 63
   Küresel Toplumsal Değişim 65
   Ana Babanın Amaçları, İnançları ve Değerleri 67
   Sosyal Sınıf Bağlamı 70
   Yoksul Ortamda Büyümenin Etkisi 72
   Gelişimi Bağlamla İlişkilendiren Modeller 73
   Özet ve Temel Noktalar 78

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Yeterlik İçin Sosyalleşme

   Sosyalleşme 81
   Günlük “Öğretme ve Öğrenme” 83
   Bilişsel Yeterliğin Kuramsal Kavramlaştırılışı 86
   Kültürler Arası Psikolojinin Geçmişi 86
   Gündelik Biliş ile İlgili Sorunlar 88
   Bilişsel Yeterliğin Kültürel Kavramlaştırılışı 91
   Yeterliğin Sosyal Tanımı 91
   Yaşam Tarzlarındaki Değişimler 94
   Bilişsel Yeterlik Bakımından Dezavantaj 96
   Sıkça Rastlanan Örüntüler ve Orantısızlıklar 104
   Küresel Bakış Açılarında İşlevsel Değişimler: Odaklaşmaya Doğru 106
   Özet ve Temel Noktalar 109

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Kültür, Benlik ve Bireycilik-Toplulukçuluk

   Kültüre Bağlı Olarak Değişen Benlik Kavramı 112
   Benlik Nasıl Anlaşılıyor? Son Birkaç On Yıla Ait Görüşler 112
   Benliğin İncelenmesinde Tarihsel Eğilimler 116
   Amerikan Psikolojisinde Özeleştiri 116
   Kültürel ve Kültürler Arası Araştırmalar 119
   Bireycilik-Toplulukçuluk 122
   Bir Ayrım: Normatif ve İlişkisel Bireycilik-Toplulukçuluk 123
   İlişkisel Benlik-Ayrık Benlik 128
   Bağımsızlık-Karşılıklı Bağımlılık 129
   Bireycilik-Toplulukçuluk ya da İlişkisel-Ayrık Benliğin Psikolojik İşlevlerle Bağıntıları 131
   Ahlaki Düşünme ve Sosyal Adalet 132
   Kendini Yükseltme 134
   Bilişler ve Duygular 136
   Denetim 139
   Başarı Güdüsü 140
   Özet ve Temel Noktalar 142

   BEŞİNCİ BÖLÜM
   Çocuğun Değeri ve Aile

   Modernleşme Kuramının Aileyi Ele Alışı 146
   Modernleşme Varsayımlarının Sorgulanması 147
   Çocuğun Değeri Araştırması I (1970’ler) 149
   Çocuklara Atfedilen Değerler 150
   Aile Değişimi Kuramı 152
   Genel Kuramsal Çerçeve 152
   Bağımlılık Modeli 155
   Bağımsızlık Modeli 157
   Nasıl Bir Aile Değişimi? 160
   Duygusal ya da Psikolojik Bağlılık Modeli 162
   Çocuğun Değeri Araştırması II (2000’ler) 165
   Aile Değişimi Kuramı ve Psikolojik/Duygusal Bağlılık Modeline
   Daha Fazla Ampirik Destek 169
   Farklı Bir Odaklaşma 174
   Özet ve Temel Noktalar 178

   ALTINCI BÖLÜM
   Ana Babalık ve Özerk-İlişkisel Benliğin Gelişimi

   Gelişimsel Bir Kavramlaştırma Gerekliliği 181
   Anahtar Sorular 183
   Ana Babalık 184
   Bebeklik ve Bağlanma 185
   Çocuk Yetiştirme 188
   Ergen-Ana Baba İlişkisi 192
   Temel İhtiyaçlar Olarak Özerklik ve İlişkisellik 194
   İki Temel Boyut 197
   Özerk-İlişkisel Benlik ve Bir Benlik Gelişimi Modeli 198
   Kuramsal Tartışma ve Netleştirme 202
   İki Çeşit İlişkisellik 202
   Karşıt Bakış Açılarının Çözümlenmesi 206
   Özerk-İlişkisel Benliği Ölçmek 208
   Odaklaşmaya Doğru Ampirik Kanıtlar 210
   Çeşitlilikten Odaklaşmaya 213
   Özet ve Temel Noktalar 215

   İKİNCİ KISIM
   SOSYAL SORUNLAR VE UYGULAMALAR

   YEDİNCİ BÖLÜM
   Değiştirme: Psikolojinin Rolü

   İkinci Kısım Hakkında: Kuram ve Uygulama 219
   Psikoloji ve Gelişim 220
   Kuram ve Uygulama 223
   Değerler, Standartlar ve Görecilik 225
   Görecilik Etnik Merkezciliğin Tek Alternatifi midir? 227
   Eğitim Politikaları 231
   Psikoloji İşe Yarayacak mı? 236
   Okula Hazırlık ve Erken Gelişim Göstergeleri 237
   Erken Yaşlarda Çevrenin Etkileri Üzerine Araştırmalar 244
   Doğa-Çevre Dinamikleri 245
   Özet ve Temel Noktalar 248

   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   Müdahale: Erken Destek

   Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Programları 252
   EÇG’nin Günümüzdeki Durumu 253
   Amerikan Deneyimi: Head Start ve Diğer EÇG Projeleri 254
   Çoğunluk Dünya’daki Deneyimler 258
   EÇG Araştırmalarındaki Sorunlar 263
   Programların Fayda-Maliyet Analizleri ve Yaygınlaştırılma Potansiyelleri 271
   Türkiye’de EÇG 273
   Özet ve Temel Noktalar 276

   DOKUZUNCU BÖLÜM
   Türkiye Erken Destek Projesi

   Dört Yıllık İlk Çalışma 280
   Dördüncü Yıl Sonuçları 285
   Tartışma ve Takip Araştırması Gereği 291
   Birinci Takip Araştırması 293
   Birinci Takip Araştırmasının Sonuçları 294
   Tartışma ve İkinci Takip Araştırması’nın Gereği 299
   İkinci Takip Araştırması 302
   İkinci Takip Araştırması’nın Sonuçları 303
   Sonuçlar ve Genel Tartışma 308
   Proje Müdahalesi (Anne Eğitimi) 309
   Uygulamaları Yaygınlaştırmak 310
   Maliyet Verimliliği 312
   Sonuç 313
   Özet ve Temel Noktalar 316

   ONUNCU BÖLÜM
   Göç ve Kültürleşme

   Göç 319
   Tarihsel Arka Plan 320
   Kültürleşme 322
   Kuramsal Bakış Açıları 323
   Kültürleşmede Aile ve Ana Babalık 328
   Kültürleşme Bağlamında Benlik ve Aile Değişimi Modeli 329
   Kültürleşmede Rol Oynayan Bağlamsal Faktörler 334
   Makro Bağlam 336
   Politikaya Yönelik Sonuçlar 337
   Özet ve Temel Noktalar 339

   ON BİRİNCİ BÖLÜM
   Entegrasyon Arayışları ve Politika Çıkarsamaları

   Genel Özet ve Önemli Konular 341
   Bütünleştirici Sentezler 342
   Erken Müdahaleyle İlgili Kritik Konular 346
   Göçle İlgili Önemli Konular 351
   Psikoloji ve Sosyal Politika 353
   Politikaya Yönelik Çıkarsamalar 355
   Erken İnsan Gelişimini Destekleyen Politikalar 355
   Bütünsel, Çok Amaçlı Politikalar 357
   Duygusal Bağlılık Modeli’nin Politik Çıkarsamaları 359
   Sonuçlar: Sağlıklı Bir İnsan Modeli 361
   Özet ve Temel Noktalar 364

   Kaynakça 366
   Kavramlar Dizini 438
   Adlar Dizini 450

   Stok Kodu
   :
   9786059389440
   Boyut
   :
   16,5x24
   Sayfa Sayısı
   :
   464
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2017
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   25,50   
   25,50   
   2
   13,07   
   26,14   
   3
   8,80   
   26,39   
   4
   6,66   
   26,65   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   25,50   
   25,50   
   2
   13,13   
   26,27   
   3
   8,84   
   26,52   
   4
   6,69   
   26,78   
   5
   5,38   
   26,90   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   25,50   
   25,50   
   2
   13,13   
   26,27   
   3
   8,84   
   26,52   
   4
   6,69   
   26,78   
   5
   5,38   
   26,90   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   25,50   
   25,50   
   2
   13,13   
   26,27   
   3
   8,84   
   26,52   
   4
   6,69   
   26,78   
   5
   5,38   
   26,90   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   25,50   
   25,50   
   2
   13,13   
   26,27   
   3
   8,84   
   26,52   
   4
   6,69   
   26,78   
   5
   5,38   
   26,90   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   25,50   
   25,50   
   2
   13,13   
   26,27   
   3
   8,84   
   26,52   
   4
   6,69   
   26,78   
   5
   5,38   
   26,90   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   25,50   
   25,50   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat