Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%50
ANAYASA-TCK-CMK-CGTİHK (cep boy) %50 indirimli İsmail Ercan

ANAYASA-TCK-CMK-CGTİHK (cep boy)ve İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : 22,00TL
İndirimli Fiyat : 11,00TL
Kazancınız : 11,00TL
Taksitli fiyat : 5 x 2,32TL
Havale/EFT ile : 10,78TL
ANAYASA-TCK-CMK-CGTİHK (cep boy)
ANAYASA-TCK-CMK-CGTİHK (cep boy) ve İlgili Mevzuat
Kuram Kitap
11.00

Kitaptaki konuların ana başlıkları:
İÇİNDEKİLER
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
BAŞLANGIÇ
BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR
İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Kişinin Hakları ve Ödevleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler
ÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
BİRİNCİ BÖLÜM: Yasama
İKİNCİ BÖLÜM: Yürütme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargı

ANAYASA – TCK- CMK- CGTİHK

ve İlgili Mevzuat


DÖRDÜNCÜ KISIM: MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM: Mali Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Ekonomik Hükümler
BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
ALTINCI KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER
YEDİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER
TÜRK CEZA KANUNU
BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM: Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM: Kanunun Uygulama Alanı
İKİNCİ KISIM: Ceza Sorumluluğunun Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça Teşebbüs
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça İştirak
BEŞİNCİ BÖLÜM: Suçların İçtimaı
ÜÇÜNCÜ KISIM: Yaptırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Cezalar
İKİNCİ BÖLÜM: Güvenlik Tedbirleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve Cezanın Düşürülmesi
İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler
BİRİNCİ KISIM: Uluslararası Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
İKİNCİ KISIM: Kişilere Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Hayata Karşı Suçlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İşkence ve Eziyet
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
BEŞİNCİ BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
ALTINCI BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
YEDİNCİ BÖLÜM: Hürriyete Karşı Suçlar
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Şerefe Karşı Suçlar
DOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
ONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı Suçlar
ÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan Suçlar
İKİNCİ BÖLÜM: Çevre ye Karşı Suçlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı Suçlar
BEŞİNCİ BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı Suçlar
ALTINCI BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
YEDİNCİ BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı Suçlar
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı Suçlar
DOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
ONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında Suçlar
DÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
İKİNCİ BÖLÜM: Adliyeye Karşı Suçlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
BEŞİNCİ BÖLÜM: Ana yasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
ALTINCI BÖLÜM: Milli Savunma ya Karşı Suçlar
YEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
DOKUZUNCU BÖLÜM: Son Hükümler
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
BİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM: Görev
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bağlantılı Davalar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yetki
BEŞİNCİ BÖLÜM: Hâkimin Dava ya Bakamaması ve Reddi
İKİNCİ KISIM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme
BİRİNCİ BÖLÜM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
İKİNCİ BÖLÜM: Süreler ve Eski Hâle Getirme
ÜÇÜNCÜ KISIM: Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
BİRİNCİ BÖLÜM: Tanıklık
İKİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
DÖRDÜNCÜ KISIM: Koruma Tedbirleri
BİRİNCİ BÖLÜM: Yakalama ve Gözaltı
İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Adlî Kontrol
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arama ve El koyma
BEŞİNCİ BÖLÜM: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
ALTINCI BÖLÜM: Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
YEDİNCİ BÖLÜM: Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
BEŞİNCİ KISIM: İfade ve Sorgu
BİRİNCİ BÖLÜM: İfade veya Sorgu İçin Çağrı
İKİNCİ BÖLÜM: İfade ve Sorgu Usulü
ALTINCI KISIM: Savunma
BİRİNCİ BÖLÜM: Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
İKİNCİ KİTAP: Soruşturma
BİRİNCİ KISIM: Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma
BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
İKİNCİ BÖLÜM: Soruşturma İşlemleri
İKİNCİ KISIM: Kamu Davasının Açılması
BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu Davasının Açılması
İKİNCİ BÖLÜM Kovuşturma ya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi
ÜÇÜNCÜ KİTAP: Kovuşturma Evresi
BİRİNCİ KISIM: Kamu Davasının Yürütülmesi
BİRİNCİ BÖLÜM: Duruşma Hazırlığı
İKİNCİ BÖLÜM: Duruşma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duruşmanın Düzen ve Disiplini
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Delillerin Orta ya Konulması ve Tartışılması
BEŞİNCİ BÖLÜM: Duruşma Tutanağı
İKİNCİ KISIM: Kamu Davasının Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM: Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
İKİNCİ BÖLÜM: Suç Niteliğinde Değişiklik
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Karar ve Hüküm
DÖRDÜNCÜ KİTAP: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
BİRİNCİ KISIM: Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
İKİNCİ KISIM: Kamu Davasına Katılma
BEŞİNCİ KİTAP: Özel Yargılama Usulleri
BİRİNCİ KISIM: Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada
Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM: Gaiplerin Yargılanması
İKİNCİ BÖLÜM: Kaçakların Yargılanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme
İKİNCİ KISIM: Uzlaşma ve Müsadere
BİRİNCİ BÖLÜM: Uzlaşma
İKİNCİ BÖLÜM: Müsadere Usulü
ALTINCI KİTAP: Kanun Yolları
BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
İKİNCİ KISIM: Olağan Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM: İtiraz
İKİNCİ BÖLÜM: İstinaf
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Temyiz
ÜÇÜNCÜ KISIM: Olağanüstü Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM: (…) Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
İKİNCİ BÖLÜM: Kanun Yararına Bozma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın Yenilenmesi
YEDİNCİ KİTAP: Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ KISIM: Yargılama Giderleri
İKİNCİ KISIM: Çeşitli Hükümler
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ KİTAP: Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri
BİRİNCİ KISIM: Amaç ve Temel İlkeler
BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı
İKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler
İKİNCİ KISIM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri
BİRİNCİ BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler
İKİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın İnfazının Ertelenmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri
BEŞİNCİ BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı
ALTINCI BÖLÜM: Hükümlünün Yükümlülükleri
YEDİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme
DOKUZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin Nakilleri
ÜÇÜNCÜ KISIM: Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar
BİRİNCİ BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü
İKİNCİ BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler
DÖRDÜNCÜ KISIM: İyileştirme
BİRİNCİ BÖLÜM: Bireyselleştirme
İKİNCİ BÖLÜM: Eğitim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla İlişkiler
BEŞİNCİ BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri
ALTINCI BÖLÜM: Salıverilme İçin Hazırlama
YEDİNCİ BÖLÜM: İzinler
SEKİZİNCİ BÖLÜM: İnfazla İlgili Kararlar
BEŞİNCİ KISIM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlü ye ve Eski Hükümlü ye Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM: İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar
İKİNCİ BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Korum a Kurulları
İKİNCİ KİTAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk

BİRİNCİ KISIM: Diğer Cezalar
BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu ya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazı
İKİNCİ BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri
İKİNCİ KISIM: Tedbirler ve Tutukluluk
BİRİNCİ BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel
İnfaz Şekilleri
İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler
ADLÎ SİCİL KANUNU
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE
MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri
BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri
İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet Başsavcılığı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler
ÜÇÜNCÜ KISIM: Bölge Adli ye Mahkemeleri
BİRİNCİ BÖLÜM: Kurulu ş
İKİNCİ BÖLÜM: Görevler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve Atama
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler
DÖRDÜNCÜ KISIM: Son Hükümler
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
BASIN KANUNU
CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Adlî Yardımlaşma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İade
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri
BEŞİNCİ BÖLÜM: İnfazın Devri
ALTINCI BÖLÜM: Hükümlü Nakli
YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler
ÇOCUK KORUMA KANUNU
BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler
İKİNCİ BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
İKİNCİ KISIM: Soruşturma ve Kovuşturma
BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturma
İKİNCİ BÖLÜM: Kovuşturma
ÜÇÜNCÜ KISIM: Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı
BİRİNCİ BÖLÜM: Mahkemelerin Kurulu ş, Görev ve Yetkisi
İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal İnceleme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim
DÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler
KABAHATLER KANUNU
BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanun İlk İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı
İKİNCİ BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İdarî Yaptırımlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
İKİNCİ KISIM: Çeşitli Kabahatler
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Mal Bildirimleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza Hükümleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM: Tanım ve Terör Suçları
İKİNCİ BÖLÜM: Yargılama Usulleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cezaların İnfazı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler
BEŞİNCİ BÖLÜM: Geçici Hükümler
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM: Adlî Arama
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Önleme Aramaları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Aramaların Yapılma Şekli
BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

 

 • Açıklama
  • Kitaptaki konuların ana başlıkları:
   İÇİNDEKİLER
   TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
   BAŞLANGIÇ
   BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR
   İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
   İKİNCİ BÖLÜM: Kişinin Hakları ve Ödevleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler
   ÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
   BİRİNCİ BÖLÜM: Yasama
   İKİNCİ BÖLÜM: Yürütme
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargı

   ANAYASA – TCK- CMK- CGTİHK

   ve İlgili Mevzuat


   DÖRDÜNCÜ KISIM: MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
   BİRİNCİ BÖLÜM: Mali Hükümler
   İKİNCİ BÖLÜM: Ekonomik Hükümler
   BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
   ALTINCI KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER
   YEDİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER
   TÜRK CEZA KANUNU
   BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler
   BİRİNCİ KISIM: Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
   BİRİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve Tanımlar
   İKİNCİ BÖLÜM: Kanunun Uygulama Alanı
   İKİNCİ KISIM: Ceza Sorumluluğunun Esasları
   BİRİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
   İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça Teşebbüs
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça İştirak
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Suçların İçtimaı
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Yaptırımlar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Cezalar
   İKİNCİ BÖLÜM: Güvenlik Tedbirleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve Cezanın Düşürülmesi
   İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler
   BİRİNCİ KISIM: Uluslararası Suçlar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
   İKİNCİ KISIM: Kişilere Karşı Suçlar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Hayata Karşı Suçlar
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İşkence ve Eziyet
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
   ALTINCI BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
   YEDİNCİ BÖLÜM: Hürriyete Karşı Suçlar
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: Şerefe Karşı Suçlar
   DOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
   ONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı Suçlar
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı Suçlar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan Suçlar
   İKİNCİ BÖLÜM: Çevre ye Karşı Suçlar
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı Suçlar
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı Suçlar
   ALTINCI BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
   YEDİNCİ BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı Suçlar
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı Suçlar
   DOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
   ONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında Suçlar
   DÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
   İKİNCİ BÖLÜM: Adliyeye Karşı Suçlar
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Ana yasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
   ALTINCI BÖLÜM: Milli Savunma ya Karşı Suçlar
   YEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
   DOKUZUNCU BÖLÜM: Son Hükümler
   TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE
   UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
   İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
   CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
   BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler
   BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar
   İKİNCİ BÖLÜM: Görev
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bağlantılı Davalar
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yetki
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Hâkimin Dava ya Bakamaması ve Reddi
   İKİNCİ KISIM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
   İKİNCİ BÖLÜM: Süreler ve Eski Hâle Getirme
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
   BİRİNCİ BÖLÜM: Tanıklık
   İKİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesi
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
   DÖRDÜNCÜ KISIM: Koruma Tedbirleri
   BİRİNCİ BÖLÜM: Yakalama ve Gözaltı
   İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Adlî Kontrol
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arama ve El koyma
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
   ALTINCI BÖLÜM: Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
   YEDİNCİ BÖLÜM: Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
   BEŞİNCİ KISIM: İfade ve Sorgu
   BİRİNCİ BÖLÜM: İfade veya Sorgu İçin Çağrı
   İKİNCİ BÖLÜM: İfade ve Sorgu Usulü
   ALTINCI KISIM: Savunma
   BİRİNCİ BÖLÜM: Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
   İKİNCİ KİTAP: Soruşturma
   BİRİNCİ KISIM: Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma
   BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
   İKİNCİ BÖLÜM: Soruşturma İşlemleri
   İKİNCİ KISIM: Kamu Davasının Açılması
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu Davasının Açılması
   İKİNCİ BÖLÜM Kovuşturma ya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi
   ÜÇÜNCÜ KİTAP: Kovuşturma Evresi
   BİRİNCİ KISIM: Kamu Davasının Yürütülmesi
   BİRİNCİ BÖLÜM: Duruşma Hazırlığı
   İKİNCİ BÖLÜM: Duruşma
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duruşmanın Düzen ve Disiplini
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Delillerin Orta ya Konulması ve Tartışılması
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Duruşma Tutanağı
   İKİNCİ KISIM: Kamu Davasının Sona Ermesi
   BİRİNCİ BÖLÜM: Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
   İKİNCİ BÖLÜM: Suç Niteliğinde Değişiklik
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Karar ve Hüküm
   DÖRDÜNCÜ KİTAP: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
   BİRİNCİ KISIM: Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
   İKİNCİ KISIM: Kamu Davasına Katılma
   BEŞİNCİ KİTAP: Özel Yargılama Usulleri
   BİRİNCİ KISIM: Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada
   Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
   BİRİNCİ BÖLÜM: Gaiplerin Yargılanması
   İKİNCİ BÖLÜM: Kaçakların Yargılanması
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme
   İKİNCİ KISIM: Uzlaşma ve Müsadere
   BİRİNCİ BÖLÜM: Uzlaşma
   İKİNCİ BÖLÜM: Müsadere Usulü
   ALTINCI KİTAP: Kanun Yolları
   BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
   İKİNCİ KISIM: Olağan Kanun Yolları
   BİRİNCİ BÖLÜM: İtiraz
   İKİNCİ BÖLÜM: İstinaf
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Temyiz
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Olağanüstü Kanun Yolları
   BİRİNCİ BÖLÜM: (…) Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
   İKİNCİ BÖLÜM: Kanun Yararına Bozma
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın Yenilenmesi
   YEDİNCİ KİTAP: Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler
   BİRİNCİ KISIM: Yargılama Giderleri
   İKİNCİ KISIM: Çeşitli Hükümler
   CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE
   UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
   İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler
   CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
   BİRİNCİ KİTAP: Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri
   BİRİNCİ KISIM: Amaç ve Temel İlkeler
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı
   İKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler
   İKİNCİ KISIM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri
   BİRİNCİ BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler
   İKİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın İnfazının Ertelenmesi
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı
   ALTINCI BÖLÜM: Hükümlünün Yükümlülükleri
   YEDİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme
   DOKUZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin Nakilleri
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü
   İKİNCİ BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler
   DÖRDÜNCÜ KISIM: İyileştirme
   BİRİNCİ BÖLÜM: Bireyselleştirme
   İKİNCİ BÖLÜM: Eğitim
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla İlişkiler
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri
   ALTINCI BÖLÜM: Salıverilme İçin Hazırlama
   YEDİNCİ BÖLÜM: İzinler
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: İnfazla İlgili Kararlar
   BEŞİNCİ KISIM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlü ye ve Eski Hükümlü ye Yardım
   BİRİNCİ BÖLÜM: İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar
   İKİNCİ BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Korum a Kurulları
   İKİNCİ KİTAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk

   BİRİNCİ KISIM: Diğer Cezalar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu ya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazı
   İKİNCİ BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri
   İKİNCİ KISIM: Tedbirler ve Tutukluluk
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel
   İnfaz Şekilleri
   İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler
   ADLÎ SİCİL KANUNU
   ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE
   MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN
   BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
   İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri
   BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri
   İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet Başsavcılığı
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Bölge Adli ye Mahkemeleri
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kurulu ş
   İKİNCİ BÖLÜM: Görevler
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve Atama
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler
   DÖRDÜNCÜ KISIM: Son Hükümler
   ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
   BASIN KANUNU
   CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU
   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
   İKİNCİ BÖLÜM: Adlî Yardımlaşma
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İade
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri
   BEŞİNCİ BÖLÜM: İnfazın Devri
   ALTINCI BÖLÜM: Hükümlü Nakli
   YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler
   ÇOCUK KORUMA KANUNU
   BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
   BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler
   İKİNCİ BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
   İKİNCİ KISIM: Soruşturma ve Kovuşturma
   BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturma
   İKİNCİ BÖLÜM: Kovuşturma
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı
   BİRİNCİ BÖLÜM: Mahkemelerin Kurulu ş, Görev ve Yetkisi
   İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal İnceleme
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim
   DÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler
   KABAHATLER KANUNU
   BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
   BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanun İlk İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı
   İKİNCİ BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İdarî Yaptırımlar
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
   İKİNCİ KISIM: Çeşitli Kabahatler
   MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
   İKİNCİ BÖLÜM: Mal Bildirimleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza Hükümleri
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler
   MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
   POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU
   TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
   BİRİNCİ BÖLÜM: Tanım ve Terör Suçları
   İKİNCİ BÖLÜM: Yargılama Usulleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cezaların İnfazı
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Geçici Hükümler
   ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
   BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
   İKİNCİ BÖLÜM: Adlî Arama
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Önleme Aramaları
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Aramaların Yapılma Şekli
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    

   Stok Kodu
   :
   9786059637459
   Boyut
   :
   9x13,5
   Sayfa Sayısı
   :
   1036
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017/10
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   11,00   
   11,00   
   2
   5,64   
   11,28   
   3
   3,80   
   11,39   
   4
   2,87   
   11,50   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   11,00   
   11,00   
   2
   5,67   
   11,33   
   3
   3,81   
   11,44   
   4
   2,89   
   11,55   
   5
   2,32   
   11,61   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   11,00   
   11,00   
   2
   5,67   
   11,33   
   3
   3,81   
   11,44   
   4
   2,89   
   11,55   
   5
   2,32   
   11,61   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   11,00   
   11,00   
   2
   5,67   
   11,33   
   3
   3,81   
   11,44   
   4
   2,89   
   11,55   
   5
   2,32   
   11,61   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   11,00   
   11,00   
   2
   5,67   
   11,33   
   3
   3,81   
   11,44   
   4
   2,89   
   11,55   
   5
   2,32   
   11,61   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   11,00   
   11,00   
   2
   5,67   
   11,33   
   3
   3,81   
   11,44   
   4
   2,89   
   11,55   
   5
   2,32   
   11,61   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   11,00   
   11,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat